Alexandrescu-Dersca Constantin

(1872-1954)

Conferențiar la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1920

Catedra de clinica I-a medicală

În plin război mondial, Alexandrescu-Dersca împreună cu Ion Nanu Muscel au cercetat „tifosul recurent”, de fapt două boli tifosul exantematic și febra recurentă, cei doi recunoscând că ele sunt ușor de confundat. În urma observațiile făcute pe baza unor cazuri medicale pe care le-au avut (sunt multe descrieri de pacienți), cei doi profesori au ajuns la concluzia că neosalvarsanul folosit pentru tratamentul bolnavilor avea un efect bun, aproape o treime dintre ei fiind vindecați.

Sursa: Nanu-Muscel, Ion, Alexandrescu-Dersca, C., Considerațiuni asupra cazurilor de tifus recurent observate în Serviciul Clinicei, București, 1916.

Multe din realizările profesorilor de la Facultatea de Medicină s-au făcut pe baza unui cumul de observații pe baza pacienților pe care i-au tratat. La acestea se adăugau anii de cercetări proprii sau ale colegilor, lucrărilor lor, plus ceea ce au învățat de la profesorii lor, ceea ce înseamnă că știința medicală era într-un continuu progres, pe baza unor acumulări succesive. Profesorii de la Facultatea de Medicină au fost conștienți de posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea științei, dar și de recunoștința ce sunt datori s-o arate față de înaintași și pe care trebuie s-o cultive și pentru tineri (care au nevoie de modele în viața și carieră). Cel din urmă fapt este demonstrat în cazul multora dintre profesori și de lucrările pe care ei le-au lăsat generațiilor următoare. Lucrările erau publicate la aniversarea unui anumit număr de ani de activitate ai respectivului profesor, la atingerea unei vârste „rotunde”, la obținerea unor anumite realizări, sau omagiind viața și realizările  la înmormântarea respectivulu profesorului sau la adunarea unui număr de ani de la nașterea sau moartea sa.