Boicescu Alexandru (Alessandru) A.

(1853-1893)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

„Centriĭ nervoșĭ în scara zoologică

Encefalul omuluĭ se deosebește de encefalul celor l’alte animale, pe de o parte, prin dezvoltarea considerabilă a emisferilor sale cerebrale, iar pe de alta, prin numărul însemnat al circumvoluțiunilor carĭ acoperă acest centru nervos.

De și mamiferele aŭ emisferele lor cerebrale brăzdate cu numeróse circumvoluțiunĭ, totușĭ creerul lor este maĭ puțin perfect și în acelașĭ timp fórte puțin complicat, în raport cu al omului.

Mai mult încă, cu cât descindem cu studiul centrilor nervoșĭ în seria vertebratelor cu atâta dobândim convingerea că, encefalul scade ca volum, în raport cu corpul, și perde din complicațiunea părților sale constitutive.

Există animale ale căror emisfere să găsesc acoperite cu circumvoluțiunĭ destul de pronunțate. Astfel sunt de exemplu maimuțele, carnivorele, proboscidienele, cetaceĭ, etc. Maĭ mult încă, circumvoluțiunile pot să existe sau să lipséscă la animalele aceluiașĭ ordin de mamifere, după cum acestea vor avea o talie maĭ mare sau din contra maĭ mică. Putem cita ca exemplu creerul Cangurilor de talie mare, comparat cu al Cangurilor de talie mică.

Toți cunóștem serviciile mari, ce a adus creerul de maimuțe fisiologiei experimentale și anatomiei. Creerul de maimuță sémănă fórte mult cu creerul uman, este însă mult maĭ puțin complicat de cât el, și aci e însemnatul serviciu ce prezentă. Eĭ aŭ servit la numerósele experiențe carĭ aŭ elucidat un însemnat număr de chestiuni, rămase mult timp ne rezolvate”.

Sursa: Alessandru Boicescu, Centrii nervoși din punctul de vedere anatomic, ed. a II-a, București, 1888, p. IX, X.