Butoianu Mihail

(1876-1935)

Conferențiar la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1920

Catedra de medicină operatoare

„Titluri și lucrări științifice ale Docentului Dr. M. St. Butoianu Subdirectorul Laboratorului de Medicină Operatoare al Facultăței de Medicină din București

1894 Iunie – Bacalaureat în științe – București.

1894 Octombrie – Intern al Spitalului Militar Central, prin concurs.

1894 Octombrie-1898 Ianuarie – Intern în serviciul chirurgical al d-nului Profesor dr. A. Demosthen.

1898 Ianuarie-1899 Ianuarie – Intern în serviciul medical al Profesorului dr. Z. Petrescu.

1899 Ianuarie-1900 Noembrie – Intern în serviciul chirurgical al domnului Profesor dr. A. Demosthen.

1900 Noembrie – Doctor în medicină și chirurgie – București.

1905 Aprilie-16 Noembrie 1909 – Medic secundar în serviciul chirurgical din Spitalul Militar «Regina Elisabeta».

1908 Maiu – Prosetor în Laboratorul de Medicină Operatoare, al Facultăței de medicină din București.

1908 Decembrie – Sub director al sus numitului laborator.

1910 – Membru al Cercului de studii Genito-Urinare.

1913 Martie – Docent în specialitatea de medicină operatoare, pe lângă Facultatea de medicină din București.

1913 – Membru al Societății de Chirurgie din București.

1914 Ianuarie – Însărcinat cu ordinul Ministerului de Instrucțiune Publică No. 3960 din 20 Ianuarie 1914, de a face Curs complementar de Medicină Operatoare, după recomandația Consiliului Profesoral și a Senatului Universitar.

1914 Aprilie – Numit prin Înalt Decret, Șeful Serviciului Chirurgical din Spitalul Militar «Regina Elisabeta» și Membru în Consiliul sanitar superior al Armatei.

1914 Octombrie – Reînoirea aprobărei pentru ținere de Curs complementar de Medicină Operatoare.

1914 Noembrie – Președinte al Cercului de Studii Genito-Urinare”.

Sursa: M. St. Butoianu, Expunere de titluri și lucrări științifice, București, 1914, p. 5, 6.