Capșa Ștefan

(1821-1885)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

„Scóla moșituluǐ, atașată pe lăngă institutul de nascere de la ănființarea acestuia pe la annul 1839, a fost una din celle maǐ vechǐ instituțiǐ ăn țérră pentru ănvățătura uneǐ ramurǐ medicale”.

„Arta moșituluǐ este una din artele celle mai folositóre și maǐ trebuincióse pentru societatea omenéscă”.

Sursa: Capșa, Ștefan, Arta moșitului. Manualu pentru ămvățătura moșeloru compusu dupe manualulu moșitului allu lui F. C. Naegele, Bucuresci, 1866.