Ciocâlteu Vintilă

(1890-1947)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1938

Decan al Facultății de Medicină din anul 1941

Catedra de chimie generală, medicală și chimie biologică

„[…] hasardul a făcut ca primul curs pe care l’am audiat să fie cel de Chimie Medicală al regretatului profesor Nicolae Atanasescu, predecesorul meu la catedră”.

„Nimeni nu se poate lăuda că posedă toate aspectele și toate problemele specialității lui, însă oricine poate studia orice aspect și orice problemă dacă cunoaște drumurile tractatelor”.

„Renovarea și înzestrarea laboratorului se impune ca un deziderat urgent și de primă necesitate”.

Sursa: Ciocâlteu, Vintilă M., Lecțiunea inaugurală la Catedra de Chimie Generală Medicală și Chimie biologică avută la 10 Noembrie 1938 în Amfiteatrul cel mare al Facultății de Medicină, [f.l.], [f.a.] (extras din „România Medicală”, 1938, vol. XV).