Costiniu Alexandru

(1867-1944)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

Catedra de oto-rhino-laringologie

„Până’n anul 1900 lipsea la noi o statistică a surdo-muților; am căutat să fac una pe care am și presentat’o la acest congres”.

„Interesul nostru al tutulor, este să ridicăm acestă clasă de nenorociți cât mai sus, ca să’și pótă singurǐ câștiga hrana ḑilnică, devenind astfel ómenǐ folositorǐ și lor și societățeǐ”.

Sursa: Costiniu, Al., Studiu asupra surdo-muților în România, București, 1902 (extras din „Revista Spitalul”, no. 23/30 noiembrie 1902).