Nomenclatorul specializărilor de la Universitatea din București – 1964/1965

Nomenclatorul specializărilor de la Universitatea din București – 1964/1965   Facultatea de Matematic-Mecanică Matematică-fizică Matematică Analiză matematică Algebră Geometrie Ecuații funcționale Calculul probabilităților Mașini de calcul Mecanica fluidelor Elasticitatea Astronomie Facultatea de Fizică Fizică Biofizică Fizică nucleară Fizică macromoleculelor Spectroscopie Electroradiofizică Geofizică Fizică teoretică Fizica corpului solid Facultatea de Chimie Chimie Chimie organică Chimie anorganică Chimie-fizică Radiochimie Biochimie Fizică-chimie Analiză Facultatea de Biologie Biologie-botanică Biologie-geologie Biologie-protecția plantelor Biologie-secundar geografie Facultatea…

Read More

Scurtă filiație a universităților care au funcționat în comunism

Scurtă filiație a universităților care au funcționat în comunism În această scurtă filiație a celor 7 universități care au funcționat în comunism (la Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov și Galați) prezentăm câteva informații referitoare la anul înființării respectivei instituției, câteva momente importante din istoria sa și principalele instituții premergătoare.   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 1860 Universitatea din Iași 1948 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași   Universitatea…

Read More

Rețeaua instituțiilor de învățământ superior din anul 2017

Rețeaua instituțiilor de învățământ superior din anul 2017 Universitatea Politehnică din București Universitatea Tehnică de Construcții din București Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Universitatea din București Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București Academia de Studii Economice din București Universitatea Națională de Muzică din București Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”…

Read More