Petrini Paul

(1847-1924)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1888

Catedra de anatomie descriptivă

Laboratorul de anatomie descriptivă

Muzeul de anatomie

Născut la București.

„Faptul că, în comisiunea parlamentară însărcinată cu studierea lucrărilor pregătitoare pentru elaborarea diverselor proiecte de legi privitoare la chestiunea agrară, au fost aleși deputați și senatori cari să reprezinte diferitele ramuri de activitate socială dovedește că guvernul actual, sub conducerea înțeleptului nostru șef, a ținut ca și într’această atât de însemnată chestiune să se adune și să se țină în seamă deosebitele păreri și doleanțe ale tutulora, pentruca nu cumva vreuna din ele să rămână nemanifestată și deci necunoscută comisiunii.

Onoarea apoi ce mi-au făcut colegii mei din Senat, de a mă alege și pe mine printre membrii acestei comisiuni, o consider mai mult ca un omagiu adus proprietarilor din Teleorman, cari cu o statornică încredere m’au trimis să-i reprezint în maturul corp în ultimele trei legislaturi din perioadele de guvernare ale partidului național-liberal.

Pe de altă parte, ca și în alte împrejurări grele în cari a fost vorba de reforme însemnate, așà și de astădată guvernul liberal a mai dorit ca d’împreună cu noi să conlucreze în această comisiune și membrii cei mai de seamă ai partidului conservator.

Se pare însă că aceștia din urmă nu ar fi voind să participe la lucrările noastre, astfel încât nu ne rămâne decât nouă greaua dar în acelaș timp frumoasa misiune de a căutà și găsì mijloacele cele mai nemerite prin cari să se poată asigurà pe viitor, o normală și trainică desvoltare a vieței țăranului nostru”.

Sursa: Petrini Paul, Cum trebue reorganizată asistența sanitară a țărănimii, București, 1907, p. 3, 4.