În anul 1857 la inițiativa lui Carol Davila a fost organizată Școala Națională de Medicină și Farmacie, cu rolul de a forma medici, farmaciști și medici veterinari. În anul 1869 Facultatea de Medicină a fost înființată în cadrul Universității din București devenind cea de-a patra facultate din cadrul acesteia, după cele de Drept, Științe și Litere.

*

Decretul nr. 10 din 2/14 noiembrie 1869

„A înființa imediat ceĭ d’ăntâiŭ duoĭ anĭ aĭ facultățiĭ de medicină, prin supresiunea claselor a 2-a și a 3-a a actualeĭ scóle secudare, prin admisiunea elevilor lor, după esamen, în clasele acum înființate ale facultățiĭ și prin reducerea cu 1/3 a numěrului bursierilor actualeĭ scolĭ”.

Referatul ministrului Cultelor și Instrucțiunii publice către Consiliul de Miniștri nr. 13882 din 31 octombrie 1869.

Din referat aflăm că prima încercare de a înființa o facultate de medicină pe baza art. 253 din Legea Instrucțiunii, a fost la 11 februarie 1867, deși era din ce în ce mai evident, pe măsură ce anii treceau de la înființarea Școlii Naționale de Medicină și Farmacie că ridicarea ei la gradul de facultate era mai mult decât necesară:

„Déca, și în urma acestora, ar maĭ încăprea să se pună în studiŭ cestiunea utilitățiĭ de a se înființa în România prima facultate de medicină, ar fi ușor de recunoscut că, de 14 anĭ de când există scóla secundară de medicină, nivelul miḑlocelor nóstre de instrucțiune în tóte ramurile s’a înălțat peste tóte asteptările, pe când arta medicală nu a primit aceașĭ impulsiune; că misiunea de a deveni un centru de civilisațiune în care țéra nóstră merge cu pașĭ răpeḑĭ nu permite de a se maĭ amâna crearea în Bucurescĭ de un învěțămênt medical superior: că este conform constituțiuneĭ de a se complecta universitățile nóstre ca nisce corpurĭ ce se bucură de dreptul de a fi representante în senat prin membriĭ aleșĭ de dênsele, din sînul lor, ne putênd rămâne în domenul variabil al apreciăriĭ însemnătatea numerică, predeteminată de a se esecuta legea în privința acésta este, pe lêngă cele alte, activată prin propensiunea bine voitorilor scólelor nóstre de a se adresa de dreptul universitățiĭ ofertele donațiunilor ce eĭ voesc a face în folosul instrucțiuniĭ”.

Sursa: „Monitorul Officiale al Romaniei”, nr. 243, 2/14 noiembrie 1869.

*

În cadrul Facultății de Medicină au fost numiți șapte profesori provizorii: Carol Davila, Gheorghe Polysu, Ștefan Capșa, Nicolae Turnescu, Alexandru Marcovici, George Alexianu, Mihail Gheorghiade Obedenaru.

Sursa: „Monitorul Officiale al Romaniei”, nr. 250, 12/24 noiembrie 1869.