Popa

Popa Gr. T. (1892-1948) Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1942 Transferat de la Universitatea din Iași Catedra de anatomie umană și embriologie Institutul de Anatomie Umană „Profesorul I. Cantacuzino În câteva pagini mici nu se poate face, cât trebuie, istorie vieții și a operei unui mare om. Nici nu vom încerca. Aci vom extrage aspectele cele mai izbitoare dintr’o strălucită figură, aspecte care să poată…

Read More

Obedenaru

Obedenaru Mihail Gheorghiade (1839-1885) Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)   „Prefacia Mi s’a întêmplat adesea ca unele dómne și domnișóre bune la inimă să’mĭ céră instrucțiunĭ asupra chipuluĭ cum să dea medicamente (doftoriĭ) la nefericițiĭ țĕranĭ prinșĭ de frigurĭ. Cată să lăudăm pe cât putem ast-fel de dorințe, maĭ ales când ne punem în minte că miĭ de copiĭ pier pe fiecare an în urma frigurilor, și…

Read More

Petrescu

Petrescu Zaharia G. (1841-1901) Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)   „Pelagra Am căutat în 1902-1903 aproape 500 de pelagroșĭ din jud. Prahova, plaiurile Prahova și Teleajen și plasa Filipescĭ și din județul Dâmbovița diferite comune. Numaĭ în plaiul Prahova am avut 372, ceea-ce dă 7,4‰ dacă îĭ raportăm la populația întreguluĭ plaĭ și 12,7‰ dacă nu considerăm de cât populația comunelor bântuite. Aceste cifre probează că boala…

Read More