Stoicescu

Stoicescu George Ion Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1878 Catedra de clinica I medicală Prima clinică medicală „Moștenesc o sarcină dificilă căcǐ cu greŭ se vor înlocuǐ çualitățile didactice ale profesorului Marcovicǐ”. „Noi înțelegem prin semiotică studiul semnelor ce servesc la diagnosticul maladiilor”. „Pentru ca un medic să devină clinician este absolut necesar să fie mai înainte de toate bun observator și observațiunea în clinică…

Read More