Rusescu

Rusescu Alfred (1895-1981) Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1940 Catedra de clinică medicală infantilă Născut la București. „Copilul nu este un adult în miniatură”. „ […] să construim spitale de copii izolate sau să construim servicii de copii în cadrul unor spitale de adulți?”. „Din nefericire sînt chiar dese cazuri cînd părinții întrebuințează expresii care jignesc personalul medical și uneori chiar bruschează infirmierele. Totuși trebuie…

Read More

Râmniceanu

Râmniceanu (Romniceanu) Grigore (Grigorie) (1845-1915) Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1879 Decan al Facultății de Medicină între anii 1887-1894 Catedra de patologie chirurgicală Născut la București. „Facultatea nóstră n’are nicǐ o cancelarie, căcǐ ne servim de aceea a Rectoratului și care e comună tutulor facultăților, astfel că arhiva nu maǐ are loc”. „Ceea ce lipsește încă facultății este pepiniera din care să se recruteze viitoriǐ…

Read More

Rainer

Rainer Francisc Iosif (Iosef) (1874-1944) Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) în perioada 1920-1940 Transferat de la Universitatea din Iași Catedra de anatomie umană și embriologie Institutul de Anatomie Umană „Les idées d’un homme vivent dans l’esprit de ses successeurs, sans que ceux-ci se rendent toujours compte qu’ils lui en sont tributaires”. „Anatomia este știința formei vii”. Natura – „le plus précieux des livres”.

Read More