Georgescu

Georgescu, Ion V. (1909-1976) Preparator la Facultatea de Teologie Catedra de Exegeza Vechiului Testament Născut în Bașcov, județul Argeș „O figură clasică. În ținută, ca și în suflet, profesorul nostru de ebraică [Ioan Popescu-Mălăești – V.M.] s’a identificat cu obiectul său. Figura unui rege asirian n’ar putea găsi o expresie mai vie, ca pe chipul său. El a crezut în muncă, în corectitudine și în învățătură. Nici o preocupare lăturalnică…

Read More

Erbiceanu

Erbiceanu, Constantin (1838-1913) Decan al Facultății de Teologie în perioada februarie 1896-noiembrie 1900 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Drept Bisericesc Născut în Erbiceni, județul Iași „Omul are înăscută în el înclinarea de a trăi în căsătorie, a-șǐ avea căminul, vatra sa. Singurătatea pentru om este o viață expusă la tóte neajunsurile, nenorocirile și primejdiile. Fie legea fireǐ, fie trebuința cerută pentru asigurarea viețeǐ, ‘l întâlnim pe bărbat pururea…

Read More

Dobrescu

Dobrescu, Nicolae (1874-1914) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Istoria Bisericii Române Născut în Celeiu, județul Romanați „După lupte pierdute de Austriaci și după tărăgănate tratative diplomatice, se încheie în fine la 18 Septemvrie 1739 pacea dela Belgrad între Turcia biruitoare și Austria învinsă. Serbia cu Belgradul fu luată înapoi de Turci, iar Oltenia noastră, pe care Nemții de fapt o pierduseră încă dela finea anului 1737 și începutul…

Read More