Cornoiu

Cornoiu, Ioan (1861-1913) Decan al Facultății de Teologie în perioada ianuarie 1913-iunie 1913 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Exegeza Noului Testament și de Enciclopedie Născut în Târgu Jiu, județul Gorj „Ermeneutica însă cea generală trateză complexul tuturor regulilor retorice, stilistice și logice după care umrează a să face o interpretare, iar cea specială, se ocupă cu aplicarea acelor regule. Ermeneutica generală se împarte în 2 părți ce resar…

Read More

Cojocaru

Cojocaru, Haralambie (1906-1978) Asistent la Facultatea de Teologie Catedra de Drept Bisericesc Născut în Dealu Mare, județul Dâmbovița „Gândul întocmirii unei lucrări despre doctrina Bisericii romane apusene referitoare la «primatul lui Petru» ca și despre consecințele ce decurg din el, a fost pentru mine una din preocupările de căpetenie. Îl port în mine încă de când eram în primii ani de Universitate pentru ca abia acum să devină realitate. Căci…

Read More

Cireșeanu

Cireșeanu, Badea (1859-1919) Decan al Facultății de Teologie în perioada iunie 1913-decembrie 1915 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Teologie Practică, Omilectică/Omiletică, Liturgică și Pastorală Născut în Spineni, județul Olt „Tipăritura s’a făcut în timpul când s’au împlinit 26 de ani dela înființarea Facultăței noastre de Teologie, întru amintirea acestui eveniment și spre sărbătorirea trăiniciei acestui sfânt Așezământ, din care au eșit mulți bărbați, folositori Bisericei și țărei. În…

Read More