Chițescu

Chițescu, Nicolae (1904-1991) Asistent la Facultatea de Teologie Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor/Istoria Dogmelor/Apologetică și Dogmatică Născut în Moreni, județul Dâmbovița „Lecția 2. Activitatea apostolilor Mântuitorul a ales pe sfinții apostoli pentru a propovedui învățătura adusă de el și pentru a întemeia și întinde sfânta sa Biserică. Aceasta au făcut-o ei cu prețul muncii lor zi de zi, ba chiar cu prețul vieții lor. 1. Sfântul apostol Pavel,…

Read More

Chiricescu

Chiricescu, Constantin (1863-1929) Decan al Facultății de Teologie în perioada noiembrie 1900-decembrie 1910 și iunie 1919-octombrie 1923 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor/Istoria Dogmelor/Apologetică și Dogmatică Născut în Topești, județul Gorj „Doctrineǐ religióse-morale cuprinsă în întréga Sfîntă Scriptură, cu arătarea locurilor pe carǐ se bazéză fie-care învățătură, «Călăuza Predicatoruluǐ» se prezintă și ca un comentar pe scurt al locurilor respective din Sfînta Scriptură, mai…

Read More

Bulat

Bulat, Toma (1887-1979) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Istoria Bisericească Universală Născut în Tunari, județul Dolj „În 1850 când se completau scaunele vacante episcopale în țara Românească, ajungea pe tronul Eparhiei de Râmnic, Calinic, un călugăr smerit, fost zeci de ani stareț al mănăstirei Cernica, de la care-și purta și numele de Cernicaru. Era acest monah din aspra școală paisiană, un mare iubitor al curățeniei bisericești, un îndrăgostit…

Read More