Bulacu

Bulacu, Mihail (1894-1985) Conferențiar la Facultatea de Teologi Catedra de Catehetică și Omiletică/Catedra de Teologie Practică (Catehetica, Pastorala, Socială etc.)/Catedra de Catehetică, Îndrumări Misionare și Sectologie Născut în Lăpușata, județul Vâlcea „Până acum s’au scris în adevăr multe tratate de Omiletică, dar majoritatea urmărind desvoltarea ansamblului chestiunilor omiletice, n’au putut avea locul necesar pentru a stărui mai mult asupra Omiliei, care este sâmburele predicii ortodoxe și deci și al Omileticii….

Read More

Braniște

Braniște, Ene (1913-1984) Asistent la Facultatea de Teologie Catedra de Teologie Practică Născut în Suseni, județul Argeș „Am ținut însă să dovedim că, în actualul stadiu de evoluție – destul de înaintat, de altfel – liturghierul nostru este încă departe de a fi perfect și că mai sunt unele lucruri de făcut pentru desăvârșirea lui. Și dacă așa stă cazul cu liturghierul – care este nu numai cea mai importantă,…

Read More

Boroianu

Boroianu Dimitrie G. (1864-1951) Decan al Facultății de Teologie în perioada decembrie 1910-decembrie 1912 și octombrie 1923-octombrie 1927 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Teologia Dogmatică și Simbolică/Catedra de Drept Bisericesc Născut la Fălticeni „Credința și sciința sunt momente principale ale inteligențeǐ mărginite și caracteriséză maǐ ales consciința omului .Credința are o direcție obiectivă, întru cât ea transcendéză subiectivitatea sufletuluǐ în ceva positiv și lărgesce prin acésta consciința în…

Read More