Timuș

Timuș, Gherasim (1849-1911) Decan al Facultății de Teologie în perioada februarie 1887-februarie 1893 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Studiul Biblic al Vechiului Testament și de Limba Ebraică Născut în Iași, județul Iași „Canonul bisericii ortodoxe despre cărțile sînte ale Vechiului Testament Dacă biserica ortodoxă are dreptul și puterea de a face canonul cărților testamentului vechiu, întrebăm mai departe de când a dat bisreica acesta canonul testamentului vechiu făcând…

Read More

Stănescu

Stănescu, Vartolomeu (1875-1954) Profesor la Facultate de Teologie Catedra de Exegeza Noului Testament, Introducerea în Cărțile Noului Testament, Hermeneutica Biblică și Gramatica Idiomului Grec Născut în Ciuperceni, județul Teleorman „Atacul contra scrierilor sfinte ale Noului Testament este tot atât vechiu ca și creștinismul, iar victoria lor, contra scrierilor și opiniunilor adversare, este tot atât de veche ca și adevărul. Ca să ne putem explica însă această victorie, trebue să stabilim…

Read More

Scriban

Scriban, Iuliu (1878-1949) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Teologie Practică Născut în Galați, județul Galați „Biserica e o instituție pur spirituală. Instrumentul și urma sa e cuvântul, și toată această activitate de care am vorbit până acum este utilizarea acestei arme. Momentan Biserica nu poate face altceva. De dorit ar fi să întrebuințeze exemplul, punându-se în fruntea operelor filantropice și de moralizare socială. În timpul de față e…

Read More