Pișculescu

Pișculescu, Grigore (Gala Galaction) (1879-1961) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Exegeza Vechiului Testament Născut în Didești, județul Teleorman „Viața și rodnicia nu se împacă cu încremenirea și cu pasivitatea din biserica noastră. Dacă mai avem dascăli pricepuți, dacă mai avem oameni cu tragere de inimă și cu iubire creștinească, dacă înfățișările de zile mari nu sunt o simplă podoabă, rece și oficială – atunci, ceasul învățăturei, al faptei…

Read More

Nitzulescu

Nitzulescu, Nicolae (1837-1904) Decan al Facultății de Teologie în perioada februarie 1893-februarie 1896 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de lstoria Dogmelor şi Patrologie/Catedra de Limba Ebraică, Arheologie Biblică, Isagogie şi Exegeza Vechiului Testament Născut în Bordușani, județul Ialomița „Mĕ voǐŭ crede fericitŭ, daca prin darea la lumină a acesteǐ cărțǐ am înlăturatŭ – întru cât-va – obstaculele ce întimpinaŭ și întimpină ânchĕ uni profesorǐ în predarea istoriǐ Bisericescǐ, daca…

Read More

Nicolaescu

Nicolaescu, Nicolae (1910-1977) Asistent la Facultatea de Teologie Catedra de Exegeza Noului Testament și Hermeneutică Biblică Născut în Dozești, județul Vâlcea „Deși este opera celui mai popular autor, în ceea ce privește limba și stilul, și deși este cartea cea mai citită din toată literatura profetică, Apocalipsa Sf. Ioan nu mai este însă o scriere pe înțelesul tuturor, așa cum s’ar cere unei adevărate profeții creștine. Vremile care s’au scurs…

Read More