Nica

Nica, Antim (1908-1994) Asistent la Facultatea de Teologie Catedra de Teologie Practică Născut în Bogzești-Orhei „Potrivit concepției musulmane, întemeiate pe Șeria (Dreptul bisericesc musulman), lumea se împarte în două părți deosebite: a) Dar-al-Islam (Leagănul islamului) și b) Dar-al-Harb (Leagănul războiului). Cea dintâi cuprinde pe credincioșii musulmani, oameni cu toate drepturile, iar cealaltă pe necredincioși, oameni fără drepturi. Islamul este chemat să ducă război contra lui Dar-al-Harb, care trebuie să piară….

Read More

Negoiță

Negoiță, Tănase (1903-1994) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Exegeza Vechiului Testament Născut în Seaca, județul Teleorman „Ierusalimul e despărțit de muntele Măslinilor prin pârîul Kedron. Zicem pârîu fiindcă nu-l putem numi altfel. E mai mult un fel de scurgere de apă a ploilor, în timpul iernii. Vara e uscat. Pe timpul Mântuitorului, malurile Kedronului și toată coasta muntelui Măslinilor era ca o livadă de măslini. Doar de aceea…

Read More

Nazarie

Nazarie, Constantin (1865-1926) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Teologie Morală Născut în Vultureni, județul Tecuci „Cartea de față nu este numaǐ călăuza vestitoruluǐ Evangelieǐ, ci este călăuza – în acéstă vale a plîngereǐ – a fie-căruǐ creștin, începând cu aceǐ carǐ sînt propriǐ pentru cercetărǐ și privirǐ adîncǐ teologice și, decǐ, pot pricepe noǐma și rostul credințeǐ creștine, și terminînd cu aceǐ carǐ nu sînt capabilǐ de așa…

Read More