Termeni explicați

Explicarea câtorva termeni importanți pentru înțelegerea specificului acestei facultăți, de la disciplinele de învățământ până la persoanele învestite să le oficieze. Apologetică = ramură a teologiei care are ca scop apărarea creștinismului împotriva atacurilor ce i se aduc acesteia. Arhiereu = denumire generală pentru gradele superioare ale clerului ortodox (episcop, arhiepiscop, mitropolit). Arhimandrit = titlu pe care-l poate purta un stareț al unei mănăstiri ortodoxe mari. Diacon = membru al…

Read More