Popescu, S.

Popescu, Simion (1848-1919) Profesor la Facultatea de Teologie Născut în Râpa de Jos, județul Mureș „Și creștinismul și-a avut epoca sa eroică. A fost firesc, ca această epocă influențată de un nesfârșit entuziasm sfânt să fi fost deschisă oral, prin tradițiune, în culori pline de farmec și de avânt poetic; cu un scop special moral; de a îndemna la imitațiune. Și iarăș firesc a fost ca în aceste descripțiuni fantazia…

Read More

Zotu

Zotu, Gheorghe (1842-1885) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Introducerea și Exegeza Noului Testament Născut în com. Frangade, Epir „«Professorele Zotu», așa sună accusațiunea mea, «este un urzitor de zizanie, și doveḑile sunt: primo că ca directore alŭ Mitroplieǐ a dat ordinŭ de a se primi în Seminariŭ ca auditorǐ câțǐ-va elevǐ, care ordinŭ apoǐ s’a revocatr, secundo că a stăruit la Onor. Ministeriu al Instrucțiuniǐ de a se…

Read More

Orleanu

Orleanu, Calistrat Profesor la Facultatea de Teologie „Greutatea, ce ssimte la noi în privința desvoltării sentimentului religios, este pe de o parte lipsa de cărți bune religioase, pe care atât învĕțătorul cât și școlarul să le aibă drept conducătoare în acest învĕțământ, și pe de altă parte necunoștința cu metodul adevărat de a preda religiunea. Metodul (și acesta nu poate fi de cât unul singur ca bun și adevărat) înlesnește…

Read More