Credințe și obiceiuri legate de minerit

„Bagheta magică” (băț de alun în formă de furcă sau o vergea de frasin, fier sau oțel) era folosită pentru a cerceta filoanele auro-argintifere sau alte zăcăminte. Vergeaua cu extremitatea unde ambele coarne se întâlnesc era îndreptată în sus, iar în momentul în care minerul o plasa într-o zonă cu zăcământ, acest fapt era semnalat prin rotirea și îndreptarea în jos. Uneori conta și minerul explorator care participa în această…

Read More

Localitățile din Valea Jiului și populația lor

Localitățile miniere din Valea Jiului – anul declarării ca oraș/municipiu Petroșani, oraș din 1924, municipiu din 1968 Aninoasa, oraș din 1989 Vulcan, oraș din 1953, municipiu din 2003 Petrila, oraș din 1956 Uricani, oraș din 1965 Lupeni, oraș din 1941, municipiu din 2003 Populația orașelor și municipiilor din Valea Jiului la recensămintele naționale (1930-2011) Localitatea Recensăminte 1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 Aninoasa 5552 4360 3299 Lupeni 21188…

Read More

Ion Iliescu și funcțiile deținute înainte de 1989

Funcții în Partid: membru al Biroului CC al UTM (1954-1960), secretar al CC al UTM (1956-1960), adjunct al șefului Secției Propagandă și Agitație a CC al PMR (1962-1965), șef al secției de Propagandă și Agitație a CC al PMR (1965), prim-secretar al CC al UTC, membru al CC al PCR (1969-1984), membru supleant al Comitetului Executiv al CC al PCR (1969-1974) și al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR…

Read More