Titlul: „Alma Mater”.

Subtitlul: „Revistă de cultură a studenților Universității «Al. I. Cuza» Iași”.

Numărul 1: aprilie 1969.

Colegiul de redacție: Asist. univ. Ion Constantinescu, Vasile Constantinescu red. șef-adj., Al. Dobrescu red. șef, asist. univ. Mihai Drăgan, Petru Ioan șef secție științifică, lect. univ. Maria Platon, Dumitru Simionescu secretar general de redacție, Mihai Tatulici șef secție literară, Jak Weinstein. Prezentare grafică: Doru Maximovici.

Adresa redacției: Universitatea „Al. I. Cuza”, Calea 23 August, nr. 11.

***

„Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu”

„Studenți ai celei mai vechi Universități din țară, venim astăzi cu sinceritatea și elanul vârstei noastre să vă mulțumim!

Să vă mulțumim pentru că astăzi credem în mersul nostru înainte, pentru că astăzi orizonturile noastre sunt limpezi, pentru că astăzi suntem chemați alături de întregul popor să concretizăm fericirea nostră de mâine.

Să vă mulțumim pentru cerul senin și tinerețea noastră, pentru vârsta maturității și a împlinirii depline care ne așteaptă. Aspirația noastră – rezonanță perfectă la aceea a epocii socialiste își așteaptă împlinirea în faptele noastre. Vrem ca angajamentele noastre să fie depășite în fiecare clipă, în fiecare ceas, de realizările noastre.

Și dorim profund, din toată inima să fim la înălțimea exigențelor pe care ni le pun în față partidul și poporul.

Alma Mater”.

Sursa: „Alma Mater”, nr. 1/1969, p. 1.

***

„Cuvânt program”

„Suntem la vârsta marilor idealuri; actualitatea și tinerețea ne solicită în egală măsură fapte deschise adânc în seva tradiției, arcuite înalt spre culmile viitorului.

Tradiția se permanentizează, autodepășindu-se mereu, trăind într-o avangardă continuă, care este, în fond, sufletul ei adânc, acea latență a tuturor înnoirilor posibile. Noul e în esență ceea ce rămâne. Iată relația profundă între nou și tradiție.

Alma Mater este o revistă nouă, care vrea să se situeze în fluxul reîntinerit al tradiției, copleșitoare prin grandiosul ei, vie și stimulatoare prin marile ei valori, mărturii ale virtuților creatoare ale neamului românesc. Revista noastră va căuta, va respecta și va impune valoarea în contextul efervescent al realității noastre socialiste, căreia vom încerca să-i oferim o imagine din perspectiva unei vârste – aceea a studenției.

Revista va fi o imagine fidelă a ceea ce înseamnă azi tineretul universitar, cu multitudinea preocupărilor sale, cu adeziunea sa hotărâtă la procesul desăvârșirii construcției socialismului.

Alma Mater va cultiva spiritul critic și schimbul elevat de idei, expresii constante ale spiritualității noastre și ale tinereții deopotrivă.

Alma Mater”.

Sursa: „Alma Mater”, nr. 1/1969, p. 1.

***

„Revista studenților Universității «Al. I. Cuza» din Iași a ieșit la lumină. Vie și temerară, ca și tinerețea autorilor ei, ea adună roadele puterii de a înțelege și de a simți a celor porniți să cunoască viitorul.

Un început care promite și obligă. Să nu uităm că Universitatea din Iași, ALMA MATER a culturii științifice din patria noastră, ne impune o atitudine de demnitate și o ținută de superioară expresie.

Dorim ca revista voastră să reprezinte o etapă spre mai bine și să oglindească, fidel și cuprinzător, istoricile prefaceri ale societății în care trăim, societatea socialistă.

Dorim să urmăriți durabilul și să fiți mereu călăuziți, în cuget și în scris, de idealurile nobile ale umanității. Model și călăuză să vă fie Partidul Comunist Român, care ne-a arătat, prin cuvânt și faptă, drumul spre progres și civilizație.

Bun început!

Prof. dr. doc. ION CREANGĂ

Rector al Universității «Al. I. Cuza» din Iași”.

Sursa: „Alma Mater”, nr. 1/1969, p. 1.

Prima pagină a primului număr „Alma Mater”, aprilie 1969

Coperta IV a primului număr

Coperta celui de-al doilea număr „Alma Mater”