Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite și edite și obiecte în format digital (portable document file – pdf) din patrimoniul Muzeului Universității din București.

ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune constituite în diferite fonduri, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care îl avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic în cadrul fiecărui fond. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost preferată).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Spiru Haret, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-spiru-haret/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Spiru Haret, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-spiru-haret/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea câtorva fonduri din patrimoniu, Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

*

În cadrul ADMUB se pot consulta următoarele fonduri și colecții:

Pentru înțelegerea unora dintre termenii utilizați în descrierea bunurilor culturale din ADMUB poate fi consultat un dicționar cu termeni explicați.

*

Pentru colecția de fotografii vă rugăm urmați pagina dedicată, mai precis Fototeca Digitală a Muzeului Universității din București: