Bălănescu, Silvestru

(1838-1900)

Decan al Facultății de Teologie în perioada 1882-1883

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Dogmatică

Născut în cătunul Pângărăcilor, com. Pângărați, județul Neamț

„Iubiților,

Domnul nostru Iisus Christos, întemeind sânta sa biserică pe pămênt, a ḑis: «Voiŭ zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui» (Mat. XVI, 18). Biserica nu se învinge și nicǐ că se póte învinge, întru cât capul eǐ este Christos, întru cât Christos este viața și noǐ membriǐ eǐ – mlădițele; întru cât prin acéstă nemijlocită, necesară, neprecurmată și taǐnică legătură, sucul viețeǐ de la tulpină se rĕspândeșce prin tóte ramurile ei.

Scopul înființărei bisericeǐ pre pămênt nu este de cât folosul nostru pămêntesc și ceresc, present și viitor, nu este de cât «perfecționarea» sau desăvêrșirea nóstră a creștinilor, cari suntem membriǐ eǐ”.

Sursa: Bălănescu, Silvestru, [Scrieri] între anii 1886-1896, editor Coman Vasile, Bucuresci, [1896], p. 137, 138.

 

Lucrări scrise:

            Bălănescu, Silvestru, Carte pastală către preoțiǐ și creștiniǐ ortodoxǐ din eparhia Hușilor împreună cu câte-va predici rostite la diferite ocasiunǐ, București, 1887.

            Bălănescu, Silvestru, Învĕțăturile pastorale, București, 1888.

            Bălănescu, Silvestru, Carte Pastorală către toți creștinii ortodoxi din eparhia Hușilor relativă la însemnătatea legeǐ și în special la căsătoriǐ, București, 1890.

            Bălănescu, Silvestru, Tipicul serviciului arhieresc în zile de sărbători mari, București, 1890.

            Bălănescu, Silvestru, Discurs pronunțat în Senat în ședința de la 17 Decembre 1890. Cu privire la îmbunătățirea sórtei Elevului, București, 1891.

            Bălănescu, Silvestru, [Scrieri] între anii 1886-1896, Bucuresci, [1896].

            Bălănescu, Silvestru, Predică despre înțelepciunea cu care trebue să umblăm în veacul de acum, Bucuresci, 1897.

            Bălănescu, Silvestru, Viața morală a creștiniluǐ și rugăciuni, București, 1900.