Banu Gheorghe

(1889-1957)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1942

Catedra de medicină socială

„Suntem încă departe, la noi, de acea conștiință a igienei sociale”.

„Studentul în medicină trebue obișnuit să cugete cantitativ, să se familiarizeze cu observațiile în massă”.

Igiena reprezintă „înrâurirea factorilor vieții sociale, a mediului în care omul se naște, muncește, procreează și moare”.

Sursa: Banu, G., Mari probleme de medicină socială, București, 1938.