Besnea Ștefan M.

(1865-1940)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1923

Catedra de istologie

Laboratorul de istologie

„Cuvânt înainte

O privire în urmă după o viață trăită printre înaintașii unei discipline științifice, dacă-i semănată de melancolie, totuși e plină de optimism pentru credința în viitorul spiritul al Universității de mâine. Pilda muncei devotate și continui a muncitorului cu mintea e generatoare de încredere în seninătatea sufletească, pe care o întreține simțul datoriei conștiincios implinită de fiecare dintre noi cu mijloacele și cu entuziasmul plin de iubire pentru activitatea de vocațiune a vieței.

Dacă amintiri din trecut ar tinde să turbure uneori omenescul din noi, apoi nu-i mai puțin adevărat, că o viață de muncă continuă și mai ales de adâncă înțelegere a sforțărilor nobile de desvoltare intelectuală a tineretului universitar, creiază acea filozofie tolerantă a vieței, uneori infiruită cu humor, care incită să privești cu seninătate frământările omenești și să le înțelegi în adevărata lor lumină.

Convinși că o viață universitară normală se înobilează inspirându-se din cele bune ale trecutului, am crezut că putem în acest spirit, să ne oprim asupra câtorva moment din evoluțiunea Istologiei la Facultatea  de Medicină din București dela 1879 până astăzi”.

Sursa: Ștefan Besnea, D. Giugariu, Momente din organizarea disciplinei istologice la Facultatea de medicină din București (1879-1936), București, 1936, p. 3.