În anul 2001, cel mai probabil prima publicație a Universității din București inițiată în secolul XXI apărea sub numele „Buletin Informativ. Universitatea din București”, ca principal rezultat al nou înființatului, la acea vreme, Biroul de Relații Publice al Universității din București. Reproducem atât textul care cuprinde gândurile și ideile principale care au stat la baza publicării acestei reviste (circulația informației în mod eficient și menținerea unui bun nivel de comunicare în interiorul Universității din București), cât și mesajul rectorului de atunci al Universității din București, prof. univ. dr. Ioan Mihăilescu.

„Pentru a facilita comunicare în și din interiorul Universității, a fost înființat, la nivelul Rectoratului, Biroul de Relații Publice al Universității din București. unul dintre mijloacele de optimizare a comunicării bidirecționale (de la nivelul de decizie către cel al personalului didactic, al studenților și al angajaților și invers) asumate de Birou este acest buletin intern, care nu își dorește numai să informeze, ci și să mențină o legătură directă, funcțională cu publicul intern căruia i se adresează. Pentru a face posibilă această comunicare, am ales varianta «forum», pe care ne-am bucura să o folosiți. Ceea ce vă putem garanta este că fiecare «doleanță» exprimată și trimisă (inițial, la adresa de mail….; ulterior, prin cutiile poștale instalate special în facultăți) va fi tratată cu atenția cuvenită, având grijă să se încerce rezolvarea ei de către cei în măsură să o facă. Anonimatul, de asemenea, este garantat, întrucât expeditorul nu trebuie să-și menționeze numele, decât în cazul în care dorește acest lucru.

Ceea ce promitem este să re-direcționăm observațiile sau solicitările voastre către cei vizați. Cele mai interesante mesaje vor fi publicate, cu răspunsul nostru, în următoarele numere ale buletinului.

Așa că invitația noastră este să puneți mâna pe creion (pix, stilou etc.) alături de noi, și să recreați realitatea universitară, așa cum o vedeți voi. Cineva aici vă ascultă…

Biroul de Relații Publice

Universitatea din București”.

„Casetă redacțională

Apariția acestui prim număr este meritul colegilor noștri care, prin entuziasmul și ideile lor, ne-au ajutat să organizăm și să prezentăm informații diverse despre Universitatea din București. Le mulțumim lor și acelor foarte mulți care, având priceperea necesară îmbunătățirii fluxului informațional intern, vor decide să ne susțină. Sprijinul lro este esențial pentru ca facultățile să comunice și, chiar mai mult, să se comunice.

Biroul de Relații Publice al Universității din București”.

            „Pentru o comunicare eficientă în Universitate

            Încă de acum două sute de ani, se afirma că știința înseamnă putere, Știința în sensul de a poseda cât mai multe informații și de a le putea utiliza în mod eficient în contexte noi. Această afirmație a devenit și mai actuală în condițiile în care se vehiculează fluxuri mari de informații, dintre care multe au incidență directă asupra indivizilor. Cel care nu stăpânește informația, se poate vedea eliminat sau marginalizat dintr-o competiție tot mai puternică. În condițiile unui flux enorm de informații de o diversitate uneori acaparatoare, este important de stabilit un procedeu de selecție a acelor informații care sunt prioritare pentru activitatea și pentru viața noastră.

            În mod paradoxal, deși mijloacele de comunicare s-au diversificat, pătrunderea informațiilor spre grupurile sau indivizii care ar trebui să cunoască aceste informații este încă foarte dificilă. Asistăm în mod frecvent la remarci critice din partea studenților și profesorilor cu privire la transparența și accesibilitatea informațiilor. Buletinul de față încearcă să acopere această lacună a comunicării și informațiilor cel puțin parțial. Comitetul redacțional a reținut în structura buletinul doar informațiile cu adevărat relevante pentru activitatea profesională, culturală și socială a studenților. Sunt reunite, într-un număr restrâns de pagini, informații dispersate dintr-un număr mare de surse: acte normative, decizii ministeriale și instituționale, reglementări ale facultăților etc. La această categorie, redacția a adăugat informații privind posibilitatea de obținere a unor burse, facilități de ordin social, informații privind activitățile culturale, sportive și turistice.

            În acest fel, studentului i se oferă posibilitatea de a cunoaște mai bine propria facultate și propria unviersitate, dar și de a petrece timpul liber în mod agreabil și pe măsura posibilităților financiare relativ reduse.

Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Ioan Mihăilescu”.

Sursa: „Buletin Informativ”, nr. 1/2001, pp. 2, 32.