Titlul: „Cadran universitar”

Subtitlul: „Revistă a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din Universitatea Craiova”.

Numărul 1: [ianuarie] 1969.

Colegiul de redacție: Redactor șef: Constantin Dumitrache. Secretari: Adriana Vasiliu, Janet Nică, Vasile Danciu. Redactori: Marin Budică, Gheorghe Popescu, Victor Sandu, Alexandru Dimulescu, Mignola Călinescu, Eugen Iordache, Ioan Sfîrlogea, Eugen Hariton Pop, Constantin Voicu. Lector univ. dr. Ion Pătrașcu. Prezentare grafică, tehnoredactarea I. Stancu-Zane.

Alte informații: tiparul realizat la Întreprinderea Poligrafică Oltenia.

***

„Către toți studenții din Universitatea Craiova

Receptivi la înaltele comandamente ale epocii, studenții Facultății de electrotehnică se angajează plenar în procesul de integrare «Învățământ – cercetare – producție», hotărâți să participe efectiv la realizarea dezideratului întregului popor – cincinalul în patru ani și jumătate.

În cinstirea conferinței a IX-a UASR aceștia își propun realizarea următoarelor acțiuni care devin astfel sarcini permanente:

– participarea studenților alături de tinerii din uzină la realizarea cincinalului în 4 ani și 6 luni prin formarea de echipe mixte de muncitori și studenți;

– antrenarea tinerilor din uzină la temele cercului de cercetare științifică studențească;

– participarea studenților la brigăzile artistice ale uzinei;

Chemăm la întrecere studenții tuturor facultăților din Universitate pentru realizarea cât mai rapidă a sarcinilor ce trebuiesc îndeplinire în vederea integrării în procesul de producție.

Consiliul Asociației Studenților din Facultatea de electrotehnică Craiova”.

Sursa: „Cadran universitare”, nr. 18/1973, p. 8.

***

„Dialog

Tovarășe redactor,

Am primit cu satisfacție apariția revistei «Cadran universitar» și sincer vă pot spune că de la primul său număr a câștigat și va mai câștiga mulți prieteni care vor încerca să vină în sprijinul redacției cu unele colaborări. V-aș ruga să găsiți un spațiu cât de mic sesizărilor noastre, sesizări care dau glas atâtor propuneri ale studenților în cadrul ședințelor UTC și care, cel puțin până acum, au fost «rezolvate» doar în procese-verbale…

  1. Să ne mai mirăm că studenții craioveni nu merg la spectacolele Filarmonicii craiovene când în cadrul Casei de cultură a studenților nu există un cerc de audiții muzicale care să-i «familiarizeze» cu profunzimile acestei muzici? Ce-ar fi dacă, o dată cu biletul de meci când «U» joacă acasă li s-ar da și câte un bilet pentru concertul de a doua zi? Oare să fie așa de greu de găsit înregistrările pentru aceste audiții?

Ar fi bine dacă, cel puțin în această revistă ar exista o rubrică «Prietenii muzicii culte» în care să se publice selecțiuni din programele filarmonicii craiovene, unele date despre interpreți etc., fiindcă o revistă studențească trebuie să fie ea însăși un factor de cultură.

  1. «Serile dansante» din cadrul Casei de cultură. Te simți stânjenit acolo unde ar trebui să fii vesel. Clienții permanenți ai «Cafe-barului» au aflat că nu e mai rentabil ca, pentru numai 2 (doi) lei cât plătesc intrarea, să se distreze la Casa de cultură… și uite așa, ne împiedicăm de tot felul de nechemați.

Nu s-ar putea ca, atunci când e dans, un număr de studenți desemnați de comitetul UTC să le închidă ușa în nas «musafirilor» și astfel colegele noastre să se simtă din nou bine?

Cu stimă,

  1. UN., student, facultatea de studii economice.

N.R. Prin publicarea acestei scrisori, deschidem rubrica «Dialog» în care vom publica sugestiile și aprecierile cititorilor noștri, note pe marginea acestora etc., pentru ca viața universitară să fie cât mai bine reflectată în revistă.

Pentru dv. E. UN – ne pare rău că vă cunoaștem doar inițialele – toată considerația că ne-ați arătat aceste aspecte. Totuși, din câte știm noi, un cerc de «Audiții muzicale» a existat dar, pentru că din cei peste 30 de studenți înscriși au abandonat vreo 27-28, cercul a fost desființat.

Cât privește viața de concert a Craiovei, chiar din acest număr găsiți răspuns la unele din doleanțele dv.

Marcel Ionescu, student, Iași – Vă mulțumim pentru deosebit de amabilele dv. sugestii, prin inagurarea în acest număr a rubricii «Dialog». Ne place să credem că oltenii din… dulcele târg al Ieșilor, vor fi și de acum înainte alături de noi.

Redacția revistei noastre este recunoscătoare revistelor și ziarelor centrale și locale care au avut bunăvoința să ne acorde cuvinte de sprijin și încurajare. Menționăm dintre acestea: «Viața studențească», «Ramuri», «Înainte», Studioul de radio Craiova ș.a. Un cuvânt deosebit, de răspuns, va trebui să acordăm însă revistei «Ramuri» din Craiova, care în numărul său din 15 martie a.c. sub semnătura lui N. Milcu este de părere – printre altele – că la revista «Cadran universitar» ar trebui să semneze cadrele didactice ale universității noastre. Nu suntem de acord cu această opinie formulată de către revista craioveană, întrucât cadrele didactice publică rezultatul cercetărilor științifice în publicații anume destinate pentru aceasta, iar la «Cadran universitar» suntem sprijiniți numai prin articole privind relațiile dintre studenți și cadre didactice sau prin articole educative și de culturalizare”.

Sursa: „Cadran universitare”, nr. 21969, p. 4, 5.

***

Coperta nr. 2, iunie 1969, „Cadran universitar”

Fotografia Elenei Farago, rememorată într-un articol din revista craioveană

Studenți în practică în Laboratorul de mașini electrice din cadrul Facultății de Electrotehnică, o importantă facultate în centrul universitar craiovean, mai ales că în localitate funcționa și Întreprinderea „Electroputere”, una din fabricile emblematice ale industriei electrotehnice dinainte de 1989