Anul I

Curs:

De la Apostolul Andrei până la 1359

Seminar

Paleografia română. Istoria literaturii religioase

Anul II

Curs:

Veacurile al XIV-lea și al XV-lea

Seminar

Interpretarea de documente grecești din sec. XIV și XV privitoare la Biserica Română.