Chițescu, Nicolae

(1904-1991)

Asistent la Facultatea de Teologie

Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor/Istoria Dogmelor/Apologetică și Dogmatică

Născut în Moreni, județul Dâmbovița

„Lecția 2. Activitatea apostolilor

Mântuitorul a ales pe sfinții apostoli pentru a propovedui învățătura adusă de el și pentru a întemeia și întinde sfânta sa Biserică.

Aceasta au făcut-o ei cu prețul muncii lor zi de zi, ba chiar cu prețul vieții lor.

1. Sfântul apostol Pavel, deși n’a fost din numărul celor doisprezece, a predicat și a scris mai mult decât toți ceilalți învățătura creștină, făcându-se astfel cel mai mare misionar al creștinătății din toate timpurile până astăzi.

S’a născut în orașul Tars, din Cilicia, din tată Iudeu ca religie, dar cetățean roman. A învățat la filosofii din orașul de baștină, apoi la vestitul fariseu Gamaliel. La început a prigonit creștinismul și, la uciderea sfântului arhidiacon Ștefan – cel dintâi mucenic creștin – a ținut hainele celor ce aruncau cu pietre în acesta.

Dar, pe când se ducea spre orașul Damasc, pentru a prigoni pe creștinii de acolo, a văzut o lumină mare, care l-a orbit și căzând cu fața la pământ a auzit un glas din cer, zicând: «Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?». Atunci, el a întrebat: «Cine ești tu, Doamne?» și a primit răspunsul: «Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești».

Din acea clipă el a devenit cel mai zelos propoveduitor al lui Hristos”.

Sursa: Irineu Mihălcescu, Nicolae Chițescu, Emilian Vasilescu, Elemente de istoria bisericii universale și române pentru clasa a III-a a liceelor industriale de fete, București, 1938, p. 10.

„În articolul de față am năzuit să arătăm pe scurt de ce învățătura lui Anselm nu poate fi socotită ca ortodoxă și, prin urmare, de ce, noi, Răsăritenii, trebue să păstrăm pe aceea a Bisericii ecumenice, lăsată nouă de sfinții Părinți.

În această comparare a feluritelor aspecte ale Răscumpărării am avut bucuria negrăită de a vedea că învățătura sfintei noastre Biserici e într’adevăr comoara despre care ne spune sfânta Evanghelie că omul vinde tot ca s’o aibă.

Și dacă vom fi putut să împărtășim această bucurie câtrova tineri ostenitori întru cele ale științei dumnezeești, strădaniile noastre n’au fost zadarnice”.

Sursa: Nicolae Chițescu, Despre caracterul metoda și izvoarele tratatului „Cur Deus Homo?”, București, 1939, p. 3.

Lucrări scrise:

            Chițescu, Nicolae, Despre îndumnezeirea omului. De ce nu primesc romano-catolicii această învățătură, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Despre caracterul metoda și izvoarele tratatului „Cur Deus Homo?”, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Biserica, trupul tainic al Domnului, București, 1942.

            Chițescu, Nicolae, Natura Sfântului Har, Partea I, București, 1944.

            Chițescu, Nicolae, O dispută dogmatică din veacul XVII la care au luat parte Dositei al Ierusalimului, Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanu, București, 1945.

            Chițescu, Nicolae, Trei sute de ani de la Răspunsul lui Varlaam la Catehismul calvinesc 1645-1945, București, 1945.

            Chițescu, Nicolae, Taina Bisericii în gândirea lui Alexei Homiacov (1804-1860), București, 1948.

            Chițescu, Nicolae, Răscumpărarea în Sfânta Scriptură și în scrierile Sf. Părinți. Studiu istorico-dogmatic. Teză de doctorat, București, [f. a.].

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Creștinismul și vieața. Manual de religie pentru clasa VI-a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Dogmele Bisericii creștine ortodoxe pentru clasa IV-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Învățătura și parabolele Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa II a liceelor comerciale de băieți și fete, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Istoria Bisericii române în cadrul Istoriei Bisericii universale pentru clasa III a liceelor comerciale de băieți și fete, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Morala creștină pentru clasa V a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Noțiuni de Liturgică și Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa I a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, 1938.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Elemente de Istorie Bisericească. Noțiuni de Catehism și Morală pentru clasa II a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Elemente de Istoria Bisericii universale și române pentru clasa III a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Elemente de religie generală pentru clasa V a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Manual de Religie pentru clasa I-a a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Manual de religie pentru clasa I a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Morala creștină pentru clasa IV a liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Noțiuni de religie generală pentru clasa V a liceelor industriale de băieți, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Arhiererul Irineu Mihălcescu-Târgovișteanu, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos și Elemente de Catehism pentru clasa II a gimnaziilor și liceelor industriale de fete, București, 1939.

            Chițescu, Nicolae, Mitr. Irineu Mihălcescu, Istoria bisericii române în cadrul istoriei bisericii universale pentru clasa III-a a liceelor comerciale de băieți și fete, ediția III-a, București, 1942.

            Chițescu, Nicolae, Mitr. Irineu Mihălcescu, Morala creștină pentru clasa V-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, ediția II-a, București, 1942.

            Chițescu, Nicolae, Todoran, Isidor, Petreuță, I., Teologia dogmatică și simbolică. Manual pentru institutele teologice, Vol. I-II, București, 1958.