Cireșeanu, Badea

(1859-1919)

Decan al Facultății de Teologie în perioada iunie 1913-decembrie 1915

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Practică, Omilectică/Omiletică, Liturgică și Pastorală

Născut în Spineni, județul Olt

„Tipăritura s’a făcut în timpul când s’au împlinit 26 de ani dela înființarea Facultăței noastre de Teologie, întru amintirea acestui eveniment și spre sărbătorirea trăiniciei acestui sfânt Așezământ, din care au eșit mulți bărbați, folositori Bisericei și țărei. În acest Mare Așezământ cultural teologic, am lucrat și eu din toată puterea sufletească și cu toată dragostea un mare număr de ani, fiind între Dascălii cei mai vechi ai Facultăței”.

„Trăit-am retras din lume, de petreceri și mulțumiri deșarte, numai ca să sfârșesc ceea ce începusem și să dau astfel Bisericei și națiunei mele române, acest fruct eșit din sudoarea ființei. «Tezaurul Liturgic» este jertfa mea adusă pe altarul Bisericei și al țărei noastre”.

„În timpul acestor 17 ani cât am lucrat la această Carte, am fost ca un drumeț, care aleargă pe jos un timp îndelungat și necontenit, către un oraș frumos și depărtat în care se ascunde fericirea lui”.

„Toți cerem cărți bune și de știință, dar alții să le lucreze cu jertfa vieței lor și apoi tot ei să le tipărească din toată sărăcia ce îi covârșește, iar după aceea să le dea în dar încoace și încolo, ne având nici mângâierea că vor fi cetite. Iată pentru ce literatura noastră românească nu înflorește așa cum voim”.

„În întregul creștinism eu nu cunosc o lucrare liturgică pe câmpul științific, care să o întreacă pe aceasta sau cel puțin să-i fie egală în cuprins și dovezi”.

„Să înceteze dar Românul a lăuda slăbiciunile streine și să nu mai defaime tot ce este făcut de fratele său”.

„Eu am întâmpinat și greutatea mai mare, pentru că am fost cel d’întâi muncitor care am pus brazda pe un ogor mânos, dar nelucrat în limba noastră”.

Sursa: Badea Cireșeanu, Tezaurul liturgic al sfintei biserici creștine ortodoxe de Resărit, tom I-III, București, 1910, p. XVII, XIX, XX, XXIV, XXV, XXXII-XXXIV.

Lucrări scrise:

            Cireșeanu, Badea, Tezaurul liturgic al sfintei biserici creștine ortodoxe de Resărit, tom I-III, București, 1910.