Colecția de medalii și plachete este parte integrantă a Arhivei Digitale a Muzeului Universității din București (ADMUB), cuprinzătoare doar a unei părți din patrimoniul muzeului:

Mai multe informații despre Colecția de medalii și plachete, inclusiv modul de folosire:

Pentru studierea medaliilor și plachetelor există o știință aparte numită faleristică cunoscută și sub numele de medalistică. Medaliile sunt piese din metal în formă de monedă gravate cu figuri și inscripții oferite cu diferite prilejuri omagiale (ca distincții, la aniversări, comemorări sau pentru a marca anumite realizări). Spre deosebire de medalii, plachetele au formă dreptunghiulară sau pătrată.

Colecția de medalii și plachete a fost organizată în trei categorii, după subiectul central al medaliei sau plachetei și anume după personalități, instituții și evenimente omagiate. Medaliile și plachetele pot fi vizualizate într-o rezoluție mai bună dând click pe cea care vă interesează, pentru a o vizualiza în format pdf.

În total, Colecția de medalii și plachete conține 44 de medalii (17 dedicate personalităților, tot atâtea instituțiilor și alte 10 diferitelor evenimente). Multe dintre medalii au deocamdată descrierile incomplete, iar unele dintre ele au nevoie de mai mici sau mai importante lucrări de restaurare. Ajutorul dumneavoastră este binevenit în ambele probleme. Ne puteți contacta printr-un simplu email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro acolo unde primim cu recunoștință și feedback, întrebări, recomandări și corecturi.

În această secțiune vă prezentăm medaliile care au ca subiect central diferite evenimente:

175 de ani de la primele cursuri de inginerie în țara românească

Pe avers se află imaginea Universității Politehnice din București, iar pe marginea exterioară inscripția „Universitatea Politehnică din București. 175”.

Pe revers, pe mijloc, inscripția „1818-1993. Medalie jubiliară. La împlinirea a 175 de ani de la primele cursuri de inginerie în țara românească”. Pe contur, la exterior, inscripția „Universitatea Politehnică din București”.

Datare: 1993.

Țara: România.

Material: metal.

Tehnică: ștanțare.

Diametru: 60 mm.

50 de ani de învățământ economic superior în România

Pe avers, în centru inscripția 50 de ani de invatamint economic superior in Romania”. De jur împrejur inscripția „Academia de Studii Economice București. 1968”.

revers – .

Datare: 1968.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 50 mm.

Inaugurarea statuii lui Miron Costin la 14 septembrie 1888

avers – „Miron Costin 1633-1691. Statuia inaugrată în Iași în 1888 septem 14 in dilele M. S. Regele Carol I”.

revers – „Statuia de Wlad-Hegel din Paris. Soclul de Arhitecții Kahen și Gabrielesco. Comitetul subscrierei naționale. Președinte M. Kogălniceanu, membri I. Kalinderu, N. [indescrifrabil], N. Gane, B. P. Hasdeu, N. Ionescu, T. Maiorescu, P. S. Melchisedec, I. Negruzzi, A.  Odobescu, A. [indescrifrabil] Stăncescu, D. Sturdza, Secretar V. A. Urechia”.

Al IX-lea Congres Internațional de Istoria Medicinei

Pe avers, un motiv clasic antic, cu două personaje masculine, în costume grecești, simbolul maestrului cu discipolul, sub un fronton de templu antic și menționat, la lizieră, circular, inscripția „Al IX-lea Congres Internațional de Istoria Medicinei. București, România 10-18 sept. 1932”.

Pe revers, stilizat, peisaj cu dealuri, apă curgătoare, două personaje într-o luntre, un turn și raze de soare, iar în plan apropiat, un personaj masculin, văzut din profil stânga.

Datare: 1932.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare, incizare.

Diametru: 50 mm.

40 de ani de la abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza

Pe avers, chipul lui Alexandru I. Cuza, în uniformă de colonel, privind spre stânga. De jur împrejur inscripția „Alecsandru Ioan I Cuza-Vodă. 1820-1873”.

Pe revers, sus, în semicerc, inscripția „1866-11 februarie-1906”. Liniar, inscripția 40 de ani de la abdicarea domnitorului în favoarea unei dinastii streine sub a sa măreață domnie s’au săvârșit Unirea Principatelor 1859. Secularizarea averilor mănăstirești 1863. Împroprietărirea țăranilor 1864”.

Datare: 1906.

Țara: România.

Material: aluminiu.

Tehnica: batere.

Diametru: 38 mm.

În amintirea ridicării statuilor lui Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu

Pe avers, două portrete în profil stânga, suprapuse, cel al lui Alexandru Ioan Cuza, cu păr ondulat pe fruntea înaltă, mustață și barbișon, cu tunica de ofițer la care se remarcă brandemburgurile. Cel al lui Kogălniceanu, cu frunte bombată, ochelari stilizați, mustață și barbișon, cămașă și revere de frac. De jur împrejur inscripția „Cuza-Vodă. 1820-1873. Mihail Kogălniceanu. 1817-1891”.

Pe revers, central, incizat pe pagină stilizată tip document inscripția „Popoarele se onorează pe ele însăși când păstrează și înconjoară cu dragoste memoria marilor lor patrioți”, cu semnătura regelui Carol I. Dedesubt, crenguță de laur și lizieră. De jur împrejur inscripția „În amintirea ridicării statuilor lor în Iași”.  [statuia lui Mihail Kogălniceanu a fost ridicată în anul 1911, iar cea a lui Alexandru Ioan Cuza un an mai târziu].

Datare: 1912.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare, incizare.

Diametru: 40 mm.

Punerea pietrei fundamentale a Ateneului Român

Pe avers, în mijloc inscripția „25 januarie 1865”, iar de jur împrejur inscripția „Atheneul Român Bucuresci”.

Pe revers, în mijloc inscripția „a Palatului Aheneului Roman”, iar de jur împrejur „Punerea petrei fundamentale. 26 octombrie 1886”.

Datare: 26 octombrie 1886.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 55 mm.

50 de ani de la înființarea „Gazetei Matematice”

Pe avers, central, o copertă de revistă pe care este incizată titulatura „Gazeta Matematică foae lunară de matematici elementare și speciale. 15.IX.1895-15.IX.1945”, într-un medalion de ramuri de lauri, cu panglici. La lizieră inscripția „50 de ani de la înființarea Gazetei Matematice”.

Pe revers, central, o făclie și patru medalioane cu portrele stilizate în relief ale oamenilor de știință: A G. Ioachimescu, Ion Ionescu, G. Țițeica, V. Cristescu. Stilizate raze de soare între medalioane, frunze de lauri la lizieră și inscripția – „Entuziasm. Armonie. Muncă. Sacrificii”.

Datare: 1945.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare, incizare.

Diametru: 60 mm.

50 de ani de la Unirea Principatelor

Pe avers chipul lui Alexandru I. Cuza îmbrăcat în uniformă de colonel, privind spre stânga. În dreapta, semicircular, o cunună de lauri. În stânga, linear, inscripția „Cuza-Vodă. 1820-1873”.

Pe revers, în fundal o țărancă în picioare și alte două stând pe o bancă, având mânile împreunate. Deasupra lor, inscripția „Iubire, pace și unire”. De jur împrejur inscripția „În amintirea a 50-a aniversări de la Unirea Principatelor. 1859-5.24 ianuarie 1909”.

Datare: 1909.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 40 mm.

Centenarul Unirii Principatelor

Pe avers, chipul lui Alexandru Ioan Cuza în profil stânga, în costum de ofițer și inscripția „Alexandru Ioan Cuza”.

Pe revers, inscripția „1859-24 ianuarie-1959 Centenarul Unirii. Soc. Numismatica Romîna. Recunostinta”. În partea de sus, în medalion, un cap de bărbat cu un coif pe cap, model grecesc, și la coif penaj. În mână ține o torță aprinsă.

Datare: 24 ianuarie 1859.

Țara: România.

Material: argint.

Tehnică: turnare, gravare.

Diametru: 60 mm.

*

Alte secțiuni din cadrul Colecției de medalii și plachete: