Colecția de medalii și plachete este parte integrantă a Arhivei Digitale a Muzeului Universității din București (ADMUB), cuprinzătoare doar a unei părți din patrimoniul muzeului:

Mai multe informații despre Colecția de medalii și plachete, inclusiv modul de folosire:

Pentru studierea medaliilor și plachetelor există o știință aparte numită faleristică cunoscută și sub numele de medalistică. Medaliile sunt piese din metal în formă de monedă gravate cu figuri și inscripții oferite cu diferite prilejuri omagiale (ca distincții, la aniversări, comemorări sau pentru a marca anumite realizări). Spre deosebire de medalii, plachetele au formă dreptunghiulară sau pătrată.

Colecția de medalii și plachete a fost organizată în trei categorii, după subiectul central al medaliei sau plachetei și anume după personalități, instituții și evenimente omagiate. Medaliile și plachetele pot fi vizualizate într-o rezoluție mai bună dând click pe cea care vă interesează, pentru a o vizualiza în format pdf.

În total, Colecția de medalii și plachete conține 44 de medalii (17 dedicate personalităților, tot atâtea instituțiilor și alte 10 diferitelor evenimente). Multe dintre medalii au deocamdată descrierile incomplete, iar unele dintre ele au nevoie de mai mici sau mai importante lucrări de restaurare. Ajutorul dumneavoastră este binevenit în ambele probleme. Ne puteți contacta printr-un simplu email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro acolo unde primim cu recunoștință și feedback, întrebări, recomandări și corecturi.

În această secțiune vă prezentăm medaliile care au ca subiect central diferite instituții:

Societatea Geografică Română

avers – „Societatea Geografică Română. 15 iunie. 1875-1900”.

revers – „Carol I. Domn și Rege al Rmâniei”.

Universitatea Carolină din Praga

avers – „Vniversitas Carolina Pragensis”.

revers – „[parțial lizibil]”.

Universitatea „René Descartes” din Paris

Medalia de formă ovală are pe avers chipul lui René Descartes.

Pe revers, în mijloc, este un pom stilizat. Pe exterior, inscripția „1971-1996. Universitatea René Descartes”.

Datare: 1996.

Țara: Franța.

Material: metal.

Tehnică: ștanțare.

Dimensiuni: 47 mm x 60 mm.

Observatorul Geofizic Surlari

Pe avers, în centru, inscripția „50 de ani” și de jur-împrejur două ramuri de stejar. La exterior, inscripția „Observatorul Geofizic Surlari. 1943-1993”

Pe revers, în mijlocul medaliei, un glob pământesc și roza vânturilor. De jur-împrejur, inscripția „Institutul Geologic al României”.

Datare: 1993.

Țara: România.

Material: metal.

Tehnică: ștanțare.

Diametru: 50 mm.

Academia Tehnică Militară

Pe avers, stema României, iar jos inscripția „Academia Tehnica Militara” și două cununi de stejar.

Pe revers, este scris liniar textul „A 45-a aniversare a Academiei Tehnice Militare. 1949-1994”. În partea de jos, sunt două cununi de stejar.

Datare: 1994.

Țara: România.

Material: metal.

Tehnică: ștanțare.

Diametru: 60 mm.

Universitatea Carolină din Praga

Pe avers, în fundal apar două personaje: în picioare un bărbat (rege) în costum voievodal, care ține într-o mână un scut sprijinit pe un podium, iar cu cealaltă mână un drapel cu flamură. În genunchi o regină care îi înmânează un document cu pecete. În stânga și dreapta, în scut, vulturul polonez și respectiv un lac. De jur împrejur inscripția „Universitas Carolina Pragensis. MCCCXLVIII”.

Pe revers, în cruce figurativă, inscripția „Fons irrigvvs aqvae vivae”. Sus, tot în crucea figurativă, leul polonez, iar jos o ramură de măslin. În colțurile interioare ale crucii sunt patru simboluri: balanța, globul terestru, o carte și un șarpe – simbolul medicinii.

Datare: -.

Țara: -.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 70 mm.

Universitatea din Varșovia

Pe avers, central, un vultur cu aripile desfăcute privind spre stânga. Pe cap are o coroană, iar în gheare o ramură de măslin, respectiv o pană de scris. Vulturul este încadrat în partea de sus, stânga și dreapta de trei stele în șase colțuri. La stânga și dreapta ghearelor, încă două stele în șase colțuri. De jur împrejur inscripția „Vniversitas Varsoviensis”.

Pe revers, inscripția „Vniversitas Varsoviensis condita anno MDCCCXVI inavgvrata MDCCCXVIII stvdivm ivris conditvm MDCCCVIII 1958”. Pe contur, două ramuri de laur.

Datare: 1958.

Țara: Polonia.

Material: argint.

Tehnică: turnare, gravare.

Diametru: 50 mm.

Universitatea din Rostock

Pe avers, în centru, un profesor și un student, pe fundalul unui ancadrament de ușă, ce are deasupra cupola unei capele cu cruce în vârf. Inscripții circulare în limba latină cu caracter aparte.

Pe revers, în centru, o clădire stilizată și anii „1419” și „1969”. De jur împrejur inscripția „550 Jahre Universität Rostock”.

Datare: 1969.

Țara: Germania.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 60 mm.

Ateneul Român

Pe avers, clădirea Ateneului Român, în stil eclectic. La baza clădirii inscripția „1865-1905” și de jur împrejur inscripția „Athenevl Roman din Bvcvresci”.

Pe revers, personaj antic, văzut în profil stânga, cu tiară cu penaj și inscripția „Litere-Arte-Sciinte”.

Datare: 1905.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare, incizare.

Diametru: 65 mm.

Universitatea din București

avers – „Universitatea București 1994. 300”.

revers – „1694-Principalis S. Sabbae Academia. Vniversitas stvdiorvm Bvcvrestiensis-1864”.

Academia Mihăileană și Universitatea din Iași

avers – „75 de ani de la fundarea Academiei Mihăilene. 50 de ani de la fundarea Universității din Iași”.

revers – „† Mihai Sturdza Vodă † Cuza-Vodă Carol I Rege”.

Universitatea din Iași

avers – „Întemeietorii Universității din Iași. Alex. Ioan Cuza-M. Kogălniceanu”.

revers – „Republica Populară Romînă. Universitatea «Al. I. Cuza»-Iași. 1860-1960”.

Datare: 1960.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 58 mm.

Azilul Elena Doamna

Pe avers, în centru, clădirea azilului. Deasupra clădirei inscripția „Asilul Elena-Domna”, iar la baza ei „pentru copii găsiți și orphani ”.

Pe revers, central, sus, inscripția „Fondat în anul 1862 iulie 29 de M. S. Domna Elena socia Domnitorului României Alessandru Ion (sic!) I.” După stemă apare inscripția „fiind ministru de Interne D. Nicolae Crețulescu”.

Datare: -.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 50 mm.

Academia Română

Pe avers, în centru clădirea Academiei Române, iar deasupra inscripția „Triumful Sciintzelor”.  Deasupra, circular, inscripția „Academia Romînă în Bukurești”. Jos, inscripția „MDCCCLVII”.

Pe revers, în centru, liniar, inscripția „Spre desvoltarea spiritelor tinerimi”. Circular inscripției două ramuri de măslin, acvila cruciată a Munteniei stând pe două suluri de hârtie. De jur împrejur inscripția „În memoria fondatorilor sa pus temelia la 10 octombrie”.

Datare: -.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru:

Universitatea din București

avers – „Universitatea București. MDCCCLXIV”.

revers – „În memoria fondatorilor sa pus temelia la 10 octombrie spre desvoltarea spiritelor tinerimi” [text copiat întocmai, cu păstrarea greșelilor de ortografie].

Societatea „Tinerimea Română”

Pe avers, clădirea palatului și inscripția „Palatul Societății «Tinerimea Română»”.

Pe revers, un grup de studenți, un leu și inscripția „Jubileul de 50 ani al Societăței «Tinerimea Română». 1878-1928”.

Datare: 1928.

Țara: România.

Material: bronz.

Tehnică: turnare.

Diametru: 40 mm.

Societatea Studenților în Medicină București

Pe avers, pe fundal clădirea căminului. De jur împrejur inscripția „Căminul Studenților în Medicină. București”.

Pe revers, în centru, inscripția „Jubileul a 50 de ani de existență. 1875-1925”, înconjurată de lauri sub formă de semicerc. Pe contur, de jur împrejur, motive stilizate. Medalia are o tortiță de agățat.

Datare: 1925.

Țara: România.

Material: metal.

Tehnică: turnare.

Diametru: 32 mm.

*

Alte secțiuni din cadrul Colecției de medalii și plachete: