Combiescu Dumitru

(1887-1961)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1938

Catedra de patologie generală

Laboratorul de patologie generală

Născut la Drănic.

„Ca încheiere putem spune că avem astăzi un vaccin antiexantematic care fără să reprezinte o metodă ideală de imunizare, constituie totuși un mijloc cu rezultate încurajatoare. El poate fi întrebuințat la vaccinarea persoanelor expuse și-n special a personalului medical și sanitar care face departizări și care îngrijește bolnavii de exantematic. În combaterea epidemiilor, despăducherea rămâne încă arma cea mai bună și trebue făcută cu toată rigurozitatea”.

Sursa: Combiescu, D., Vaccinațiunea contra tifosului exantematic, București, 1915 (extras din Revista „Spitalul”, anul LXV, no. 1-2), p. 11.