Cornoiu, Ioan

(1861-1913)

Decan al Facultății de Teologie în perioada ianuarie 1913-iunie 1913

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Exegeza Noului Testament și de Enciclopedie

Născut în Târgu Jiu, județul Gorj

„Ermeneutica însă cea generală trateză complexul tuturor regulilor retorice, stilistice și logice după care umrează a să face o interpretare, iar cea specială, se ocupă cu aplicarea acelor regule. Ermeneutica generală se împarte în 2 părți ce resar de la felurimea scrierilor sau autorilor. Ea după felul scrierilor privește sau partea poetică sau istorică sau didactică și deci avem Ermeneutica părților istorice, Ermeneutica părților didactice și a celor poetice, iar după autori e deferită și privește pe scriitorii Vechiului Testament sau a Noului Testament sau pe sfinții părinți”.

Sursa: Ion Cornoiu, Ermeneutica Biblică, [f. l.], p. 1.

„Eusebiŭ împarte adică tóte cărțile în: a) omologumena; b) antilegomena; c) notha; d) eretice.

Omologumena înțelege el acele cărți pe care Biserica de la început le-a recunoscut ca autentice; antolegomena înțelege acele cărți care aŭ fost recunoscute ma ǐ în urmă ca cele dintâ ǐ; notha sunt scrierile aprocrife; iar […] scrierile ereticilor, și care n’aŭ fost întrebuințate de nimenǐ”.

 

Sursa: Ion Cornoiu, Introducere în cărțile Nouluǐ Testament, alcătuită pentru seminariǐ, București, 1903, p. 24, 25.

Lucrări scrise:

            Cornoiu, Ion, Ermeneutica biblică. Note după curs, Bucuresci, 1886.

            Cornoiu, Ion, Introducere în N. Testament. Note după curs, Bucuresci, 1886.

            Cornoiu, Ion, Introducere în cărțile Nouluǐ Testament, alcătuită pentru seminariǐ, București, 1903.

            Cornoiu, Ion, Introducere în cărțile Noului Testament, București, 1911.

            Cornoiu, Ion, Olariu, Iulius, Introducere în Noul Testament. Note după prelegerile, București, [f. a.].