În anul 1914, Universitatea din București număra în structura sa cinci facultăți: Drept, Științe, Litere și Filosofie, Medicină și Teologie. Primele trei facultăți au fost cele prin care a fost fondată Universitatea din București, în timp ce celelalte două au intrat în structura instituției,  ulterior: Facultatea de Medicină în anul 1869, iar Facultatea de Teologie în anul 1890 (în acest an a intrat oficial în structura universității, a fost înființată mai înainte în anul 1884). În funcție de facultate, corpul profesoral era compus nu doar din titularii de curs/catedră (profesori, conferențiari, docenți), dar și din asistenți sau preparatori, sau în cazul altor facultăți, mai ales la Științe și Medicină și dintr-un bogat corp didactic auxiliar (laboranți, șefi de laborator și alți membri, mai ales dacă ne gândim la alte instituții componente ale Universității din București, precum Grădina Botanică sau Observatorul Astronomic.

Corpul profesoral principal și activ al Universității din București, defalcat pe facultăți era următorul în anul 1914:

Facultatea de Teologie

Boroianu D. G.

Stănescu Vartolomeu Băcăoanul

Popescu-Mălăești I.

Dumitrescu Dragomir

Chiricescu C.

Mihălcescu Ioan

Nazarie Constantin

Cireșeanu Badea

Facultatea de Filosofie și Litere

Rădulescu-Pogoneanu I.

Aslan G.

Negulescu Petre P.

Dimitrescu-Iași Constantin

Antonescu Gh.

Rădulescu-Motru C.

Burileanu D. N.

Evolceanu Dimitrie

Valaori Iuliu

Densușianu Ovid

Candrea I. A.

Bianu Ion

Dragomirescu Mihail

Drouhet Charles

Mândrescu S.

Richter K.

Ortiz Ramiro

Murnu G.

Mehedinți Simeon

Pârvan Vasile

Tzigara Samurcaș Al.

Litzica C.

Iorga Nicolae

Onciul D.

Bogdan Ion

Facultatea de Științe

Lalescu Traian

Davidoglu Anton

Sanielevici S.

Coculescu N.

Țițeica Gh.

Pangrati Emril A.

Nichifor Gh.

Pompeiu D. Dimitrie

Emmanuel David

Bungețianu D.

Miculescu Constantin

Stătescu C.

Hurmuzescu Dragomir

Longinescu G. G.

Istrati Constantin

Zaharia Alexandru

Dănăilă Negoiță

Teodorescu Em. C.

Vlădescu M.

Solacolu T.

Mrazec Ludovic

Munteanu-Murgoci G.

Reinhard M.

Atanasiu I.

Atanasiu Sava

Voinov Dimitrie

Ștefănescu Sabba

Facultatea de Drept

Antonescu Em.

Sipsom Constantin

Micescu Istrati

Titulescu N.

Arion C.

Pașcanu Mihail

Dissescu Constantin

Teodorescu An.

Ursianu Valerian

Meitani George

Orescu Al.

Tanoviceanu I.

Vișoiu-Cornățeanu Ion

Dobrescu Dem.

Longinescu G. Ștefan

Stoicescu C. Constantin

Cerban Al.

Basilescu N.

Tașcă Gh.

Răducanu Ion

Seulescu M.

Georgescu-Severin C.

Negulescu Paul

Negulescu Dumitru

Mironescu G.

Stelian Toma

Missir Petre

Facultatea de Medicină

Poltzer Aug.

Petrini Paul

Duma I.

Babeș Victor

Gerota Dimitrie

Minovici Ștefan

Athanasescu Nicolae

Obregia Alexandru

Marinescu Gh.

Herescu P.

Ionescu Thoma

Juvara Ernest

Angelescu C.

Bălăcescu I.

Ghiulamila I.

Petrini-Galați Mihail

Stoicescu George

Buicliu Christea Șt.

Nanu-Muscel I.

Gheorghiu N.

Thomescu Nicolae

Teohari Anibal

Georgescu M.

Paulescu Nicolae

Sion V.

Bruckner I.

Felix Eugeniu

Cantacuzino I.

Minovici Mina

Demosthene Athanasie

Stănculeanu G.

Romniceanu Grigorie

Proca G.

Sihleanu Ștefan

Severeanu G.

Mladoveanu C.