Cristescu, Grigorie

(1895-1961)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Catehetică/Catedra de Catehetică și Omiletică cu Exerciții de Predică

Născut în Craiova

„Cultul creștin este forma celui mai ideal și mai creator comunism-termen, atât de degradat, din nenorocire, în zilele noastre – de exploatatorii tuturor ideilor prime din văzduh fără ca ele să fie îndeajuns mistuite de minte, și fără ca ele să fie spiritualizate de conștiință, cultul creștin este, zic, forma celui mai ideal și mai creator comunism, pe care îl vom numi comunism spiritual”.

„Cultul ortodox este cel mai comunicativ dintre toate cultele creștine. Păstrând toate formele lui primitive autentice el este astfel și expresia solidarității ortodoxiei – peste toate veacurile și peste toate schismele lor”.

Sursa: Gr. Cristescu, Cultul creștin ca mijloc de solidaritate socială, [f. l.], [f. a.], p. 7, 10.

Lucrări scrise:

            Cristescu, Gr., Imperativul creștin. Sugestiile evanghelice pentru reforma socială, Buzău, 1922.

            Cristescu, Gr., Capernaume! Carpernaume! Momente din apostolatul nostru, Craiova, 1923.

            Cristescu, Gr., Fapte și orientări creștine, Craiova, 1924.

            Cristescu, Gr., La cine ne vom duce. 12 meditații pastorale, Sibiu, 1925.

            Cristescu, Gr., Perspective sociale și culturale în lumina evangheliei, Arad, 1925.

            Cristescu, Gr., Studii de teologie practică. Propovăduiți evanghelia!, Sibiu, 1925.

            Cristescu, Gr., Un capitul de […]imenică ortodoxă, Sibiu, 1925.

            Cristescu, Gr., Mai aproape de Tine, Doamne! Meditațiile unui închinător, Sibiu, 1926.

            Cristescu, Gr., Pentru înviorarea entuziasmului pastoral, Sibiu, 1926.

            Cristescu, Gr., Percepția misterului. Studiu de psihologie religioasă și misionară, Sibiu, 1926.

            Cristescu, Gr., Sinteze etico-sociale, Sibiu, 1926.

            Cristescu, Gr., Slujba ta, fă-o deplin! Scrisoari pastorale, Sibiu, 1926.

            Cristescu, Gr., Iisus în viața modernă, Sibiu, 1927.

            Cristescu, Gr., Prin Hristos la cultură, Sibiu, 1927.

            Cristescu, Gr., Semănături de primăvară. Gânduri închinate tineretului, Sibiu, 1927.

            Cristescu, Gr., […] a viețui este Hristos!. Scrisori pastorale, Sibiu, 1928.

            Cristescu, Gr., Teologie și Sacerdoțiu tipul clasic al păstorului ortodox și idealurile pastoralei moderne, Sibiu, 1928.

            Cristescu, Gr., Fă lucrul evanghelistului, Sibiu, 1929.

            Cristescu, Gr., Jertfe, datorii și răspunderi de ieri, de azi și de mâine, Sibiu, 1929.

            Cristescu, Gr., Învățători și sfinți din veacul al IV-lea, Sibiu, 1929.

            Cristescu, Gr., Predică și cateheză, Sibiu, 1929.

            Cristescu, Gr., Vino și vezi… Meditații, Sibiu, 1929.

            Cristescu, Gr., Ale tale dintru ale tale, Râmnicul Vâlcii, 1931.

            Cristescu, Gr., Câteva momente din activitatea catehetică, teoretică și practică a Fericitului Augustin, București, 1931.

            Cristescu, Gr., Un catehet din veacul al XV-lea – Jean Charlier de Gerson, București, 1932.

            Cristescu, Gr., În genunchi înaintea Tronului, București, 1939.

            Cristescu, Gr., Paraclis Domnesc, București, 1939.

            Cristescu, Gr., Activitatea omiletică teoretică și practică a fericitului Augustin, București, [f. a.].

            Cristescu, Gr., Căile de urmat pentru răspândirea învățăturei creștine în popor, referat citit în congresul asociației din octombrie 1923, București, 1923.

            Cristescu, Gr., Cultul creștin ca mijloc de solidaritate socială, [f. l.], [f. a.].

            Cristescu, Gr., Sfântul Grigore Teologul, București, [f. a.].

            ***, Post mortem. Omagiu lui Grigore I. Cristescu decedat la 11 Iunie 1938 și Săftica Gr. Cristescu decedată la 18 iunie 1938, Brăila, 1938.