„Subsemnatul Ion Caramitru, actor al Teatrului «L. S. Bulandra» din București, vicepreședinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională până la 20 mai a.c., declar următoarele:

Sunt îngrijorat de situația creată în București, cu larg ecou în țară, de manifestația din Piața Universității, m-am simțit obligat să intervin pentru a face posibil un dialog al manifestanților cu conducerea CPUN-ului și cu domnul președinte Ion Iliescu.

Acest dialog nu s-a realizat. Fiecare din cele două părți a refuzat câte o condiție a celeilalte și a făcut practic imposibilă întâlnirea. Deși părțile au anunțat reciproc că rămân deschise dialogului, el pare împotmolit definitiv. În aceste condiții, mă simt dator să fac următoarea declarație:

Consider criza socială creată în urma Proclamației de la Timișoara, a demonstrațiilor din Piața Universității din București, cât și mișcările de simpatie cu acestea din unele orașe ale țării, fenomenul cel mai acut de după Revoluția din Decembrie. Acest fenomen este reprezentarea fizică a unei zvârcoliri sufletești demnă de schimbarea fundamentală care trebuie realizată în România.

Cum această schimbare este în principal una de conștiință, atenția care trebuie acordată acestui fenomen este de excepție, cu atât mai mult cu cât imperativul acestui moment istoric este reconcilierea națională. Să nu uităm că momentele de maximă unitate sufletească s-au petrecut în România în fața calamităților naturale, dar mai ales în timpul Revoluției din Decembrie. Supraviețuitorii acestui eveniment au datoria, în respectul celor dispăruți, să-și verifice conștiința și să facă apel la tot ce se poate face pentru stabilirea adevărului istoric, pe de o parte, și la perspectiva zilei de mâine, pe de altă parte.

Minciuna și violența și intoleranța nu pot înlocui demersul sufletesc și importanța dialogului real. Neașteptate forme de violență verbală, scrisă, fizică, proliferează pe suprafețe din ce în ce mai mari, modificând existența de zi cu zi, înspăimântând pe unii, bucurând pe alții, păstrând vie o tensiune care poate duce la un război civil. Chiar dacă această perspectivă pare exagerată, se impun măsuri care să păstreze intact raportul just și democratic între oameni.

Aceste măsuri sunt, după părerea mea, următoarele:

  1. Realizarea, de urgență, în orice condiții, a dialogului dintre manifestanți și conducerea CPUN reprezentată de dl. președinte Ion Iliescu.
  2. Nerecurgerea sub nici un motiv la vreo formă de violență fizică împotriva manifestanților înainte sau după alegerile din 20 mai a.c.
  3. Aprecierea manifestației ca pozitivă în măsura în care luptă împotriva oricărei forme de neocomunism este conformă cu idealurile Revoluției din Decembrie.
  4. Ajutor medical imediat din partea Statului celor care au declarat greva foamei”.

 Sursa: „România liberă”, 15 mai 1990, p. 1, 3.

[Mădălina Florentina Sandu]