Dezvoltarea României comparativ cu alte țări europene în anul 1989, poate fi rezumată și prin indicatori statistici. Am selectat 10 astfel de indicatori economici, dar și de dezvoltare socială, importanți pentru o asemenea investigare și cinci alte țări pentru comparație cu România: două state vestice de care ne leagă mai multe evenimente istorice și trei foste țări socialiste (două vecine la graniță, plus Albania).

1. Produsul Național Brut (dolari/locuitor)

Franța  – 17830

Italia – 15150

Ungaria – 2560

Bulgaria – 2320

România – 1567

Albania – 900

2. Valoarea adăugată din industria prelucrătoare  (dolari/locuitor)

Franța – 3655

Italia – 2297

Bulgaria – 1937

România – 778

Ungaria – 672

Albania – 258

3. Randamentul de cereale la hectar (1988-1990, kg/hectar)

Franța – 6101

Italia – 3816

Ungaria – 4772

Bulgaria – 3991

România – 3109

Albania – 2914

4. Tractoare la 100 hectare

Italia – 11,7

Franța – 7,9

Albania – 1,7

România – 1,5

Bulgaria – 1,3

5. Consumul mediu zilnic de proteine de origine animală (1987-1989) (grame)

Franța – 76,1

Italia – 57,3

Ungaria – 55,5

Bulgaria – 52,2

România – 42,9

Albania – 20,2

6. Consumul mediu anual de cereale, kg (1988)

Albania – 234,9

România – 157,3

Bulgaria – 150

Italia – 120,4

Ungaria – 109

Franța – 83,7

7. Aparate radio la 1000 de locuitori (1988-1989)

Franța – 895

Italia – 794

Ungaria – 592

Bulgaria – 436

România – 285

Albania – 172

8. Televizoare la 1000 de locuitori (1988-1989)

Italia – 423

Ungaria – 409

Franța – 400

Bulgaria – 249

România – 191

Albania – 83

9. Autoturisme la 1000 de locuitori (1986-1988)

Franța – 395

Italia – 303

Ungaria – 169

Bulgaria – 137

România – 50

Albania – nu avem date

10. Numărul de studenți la 1000 de locuitori (1989)

Franța – 283

Italia – 236

Bulgaria – 176

Ungaria – 97

Albania – 81

România – 71

Sursa: Constantin Grigorescu (coord.), Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în context european: 1989, București, 1993, p. 29, 30, 64, 71, 72, 82, 135, 176, 179, 185-187, 227.