Dobrescu, Nicolae

(1874-1914)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Istoria Bisericii Române

Născut în Celeiu, județul Romanați

„După lupte pierdute de Austriaci și după tărăgănate tratative diplomatice, se încheie în fine la 18 Septemvrie 1739 pacea dela Belgrad între Turcia biruitoare și Austria învinsă. Serbia cu Belgradul fu luată înapoi de Turci, iar Oltenia noastră, pe care Nemții de fapt o pierduseră încă dela finea anului 1737 și începutul lui 1738, trecut acum și de drept sub Turci, cari o alipiră Țerii-Românești, din corpul căreia o rupsese pentru vreo douăzeci și ceva de ani politica de cucerire a Casei de Austria”.

Sursa: Nicolae Dobrescu, Istoria bisericii române din Oltenia în timpul ocupațiunii austriace (1716-1739), cu 220 acte și fragmente inedite culese din arhivele din Viena, București, 1906, p. 135.

„Pentru deschiderea acum a cursului de istoria bisericei române, s’ar fi putut lua și trata o chestiune interesantă, un subiect atrăgător din însăși materia cursului, cum se și face de altfel aiurea, unde există deja o tradiție, unde profesorul nou vine să continue sau să dea direcție nouă unui curent deja existent. Nu tot așa stă lucrul însă cu istoria bisericei române, care este introdusă abia din anul trecut în Facultatea  noastră de teologie. Aici tradiția, atmosfera corespunzătoare lipsește; și nici nu are de unde să fie; ea nu se creiază de azi pe mâine, și nu știu ce voiu fi putut isbuti să fac înursul celor câte-va luni din anul trecut, când, ca suplinitor, stăteam cu un picior pe catedră și cu altul jos. – Împrejurarea aceasta în care se deschide cursul de istoria bisericei române, m’a determinat acum, la introducerea mea ca agregat, să nu iau o chestiune, orcât ar fi fost de atrăgătoare, din însăși materia cursului, ci precum pare că e și mai potrivit și mai firesc, să ne lămurim în această primă lecțiune asupra a două lucruri: a) cum concepem o istorie a bisericei române; b) cum trebue făcută istoria bisericei române – mai pe scurt, cum realizăm acea concepție – spre a fi la înălțimea științifică din zilele noastre a istoriei”.

Sursa: Nicolae Dobrescu, Lecția de deschidere a cursului de Istoria Bisericei Române ținută în ziua de 3 Noemvrie, București, 1908, p. 3, 4.

Lucrări scrise:

            Dobrescu, Nicolae, Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta, 1905.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria Bisericii din România (1850-1895), Bucuresci, 1905.

            Dobrescu, Nicolae, Întemeierea mitropoliilor și a celor dintâi mănăstiri din țară. Contribuțiuni la istoria bisericii române, București, 1906.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române din Oltenia în timpul ocupațiunii austriace (1716-1739), cu 220 acte și fragmente inedite culese din arhivele din Viena, București, 1906.

            Dobrescu, Nicolae, Un memoriu al Mitropolitului Atanasie, Bucuresci, 1906.

            Dobrescu, Nicolae, Contribuțiuni la istoria Bisericii Române în secolul XV-lea, București, 1907.

            Dobrescu, Nicolae, Episcopul Melhisedec (Schiță), București, 1907.

            Dobrescu, Nicolae, Lecția de deschidere a cursului de Istoria Bisericei Române ținută în ziua de 3 Noemvrie, București, 1908.

            Dobrescu, Nicolae, O privire istorică asupra calendarului bisericesc, Vălenii-de-Munte, 1908.

            Dobrescu, Nicolae, Defectuositatea alegerii episcopilor și mitropoliților la noi. Studiu istoric-critic, București, 1909.

            Dobrescu, Nicolae, În chestia modificării legii sinodului. Lămuriri canonice-istorice asupra sinodului și asupra organizațiunei bisericești din biserica ortodoxă, București, 1909.

            Dobrescu, Nicolae, Mitropolitul Andrei Șaguna, București, 1909.

            Dobrescu, Nicolae, Rolul bisericii în trecutul românesc, București, 1909.

            Dobrescu, Nicolae, Din istoria bisericii române. Secolul al XV-lea. Studiu istoric, București, 1910.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria Bisericii române, sec. XVI-XIX. Curs, București, 1910-1911.

            Dobrescu, Nicolae, Viața și faptele lui Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei, București, 1910.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române…pentru clasa VI secundară, București, 1912.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române întocmită pentru clasa a VII-a de seminar, Vălenii-de-Munte, 1912.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericească, București, 1914.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române pentru clasa VI secundară, ediția a doua, București, 1921.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române, pentru clasa VI secundară, ediția a treia, București, 1922.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericei române întocmită pentru clasa VII-a de seminar, ediția II-a, București, 1922.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române. Revăzută, complectată și adaptată programei pentru clasa IV normală, București, 1926.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române pentru clasa VI secundară, ediția a patra, București, 1926.

            Dobrescu, Nicolae, Istoria Bisericii române. Revăzută, complectată și adaptată programei pentru clasa IV-a normală, București, [f. a.].

            Dobrescu, Nicolae, Istoria bisericii române pentru clasa VI secundară, ediția a patra, București, [f. a.].