Erbiceanu, Constantin

(1838-1913)

Decan al Facultății de Teologie în perioada februarie 1896-noiembrie 1900

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Drept Bisericesc

Născut în Erbiceni, județul Iași

„Omul are înăscută în el înclinarea de a trăi în căsătorie, a-șǐ avea căminul, vatra sa. Singurătatea pentru om este o viață expusă la tóte neajunsurile, nenorocirile și primejdiile. Fie legea fireǐ, fie trebuința cerută pentru asigurarea viețeǐ, ‘l întâlnim pe bărbat pururea asociat, căsătorit; apoǐ în grupe și în urmă în viață patriarhală, care-ǐ începutul statelor ș’a popórelor”.

„Creștinismul a ridicat foarte mult demnitatea femeeǐ, a pus-o în egalitate cu bărbatul, declarând pe bărbat numai ca protector al eǐ; iar pe femee ca coroană a bărbatului, născênd, crescênd și educând pe copiiǐ sĕǐ, viitoriǐ membri aǐ familieǐ. Câte virtuțǐ va vea mater familias, atâtea se vor înrădăcina, crește și înflori în familie și stat. În princip femeia fiind ființă egală cu bărbatul nu-ǐ creată pentru bărbat de cât în atât, cât și bărbatul pentru femee”.

Sursa: Constantin Erbiceanu, Căsătoria în biserica noastră națională din timpurile vechi până în present în raport cu canonele și legile civile, București, 1899, p. 4, 5, 11.

Lucrări scrise:

            Erbiceanu, Constantin, Discurs rostit în aula Universităței din Iași, asupra Școlei Grece și Române din timpurile lui Vasile Lupu… până la 1828, Iași, 1885.

            Erbiceanu, Constantin, Istoricul Seminariului Veniamin din Monastirea Socola. Fondat la 1804. Precedat de o scută privire asupra învățământului religios în Moldova de la timpurile Domnului Vasile Lupu, Iași, 1885.

            Erbiceanu, Constantin, Cronicarii greci carii au scris despre Români în epoca fanariotă. Textul grecesc și traducerea românească, București, 1888.

            Erbiceanu, Constantin, Curs de Teologie morală, București, 1888.

            Erbiceanu, Constantin, Despre viața și activitatea Mitropolitului Veniamin Costache ca Mitropolit al Moldovei, Bucuresci, 1888.

            Erbiceanu, Constantin, Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei și a Catedralei mitropolitane din Iași. Urmată de o serie de documente de facsimile și portrete privitore la Istoria Națională și Bisericescă a Românilor, București, 1888.

            Erbiceanu, Constantin, Viața și activitatea Preasfințitului Neofet Scriban episcop de Edesa și Fost profesor la Seminariul Veniamin din Monastirea Socola, București, 1888.

            Erbiceanu, Constantin, Scurte notiți biografice asupra vieței și activităței marelui patriot și distins cetățan Mihail Cogălniceanu, Născut în 1817 și mort în 1891, București, 1891.

            Erbiceanu, Constantin, Viața, activitatea și scrierile Prea Sfințitului Filaret Scriban tratată din punct de vedere religios, moral și literar, București, 1892.

            Erbiceanu, Constantin, Religiunea în luptele Românilor. Conferință ținută în 8 Ianuarie 1895 la Atheneul Român din București, București, 1895.

            Erbiceanu, Constantin, Ulfila viața și doctrina lui sau Starea creștinului în Dacia Traiană și Aureliană în secolul al IV, București, 1898.

            Erbiceanu, Constantin, Căsătoria în biserica noastră națională din timpurile vechi până în prezent în raport cu canonele și legile civile. Conferință, București, 1899.

            Erbiceanu, Constantin, Atanasie Comnen Ipsilant și Chronicul sĕu cu privire la Români, Bucuresci, 1900.

            Erbiceanu, Constantin, Viéța și activitatea literară a Protosingelului Naum Rîmnicénu. Discurs rostit la 17 (30) Martie 1900. Cu rĕspuns de Dimitrie A. Sturdza, Bucuresci, 1900.

            Erbiceanu, Constantin, Douĕ acte oficiale necunoscute de pe timpul Împĕratului bizantin Isaac II. Angel privitóre la Românii din Peninsula Balcanică spre finele secolului XII, Bucuresci, 1901.

            Erbiceanu, Constantin, Priviri istorice și literare asupra epocei fanariotice, Bucuresci, 1901.

            Erbiceanu, Constantin, „China supusă” manuscript grecesc cu acest titlu. Descriere și extracte, Bucuresci, 1902.

            Erbiceanu, Constantin, Bibliografia greacă saŭ Cărțile Greceștǐ imprimate în Principatele Române în epoca fanariotă și dedicate Domnilor și Boerilor Români. Studiǐ literare, Bucureștǐ, 1903.

            Erbiceanu, Constantin, Bărbații culți greci și români și profesorii din Academiile de Iași și București din epoca zisă fanariotă (1650-1821), București, 1905.

            Erbiceanu, Constantin, Viața mea scrisă de mine după cât mi-am putut aduce aminte. Tipărită după moartea sa, de Iconom Ilie Teodorescu, București, 1913.

            Erbiceanu, Constantin, Xenopol, A. D., Serbarea școlară de la Iași cu ocazia împlinirei a cinci-zeci de ani de la înființarea învățământului superior în Moldova. Acte și documente, Iași, 1885.