Argument

Știința farmaceutică ca și medicina au cunoscut o dezvoltare reală la noi, odată cu venirea în țară a lui Carol Davila. Un pas înainte pe calea modernizării științei, învățământului și implicit a societății, a fost înființarea în 1869 a Facultății de Medicină și a Școlii Superioare de Farmacie. Ulterior, farmacia a intrat sub tutela Facultății de Medicină.

Învățământul farmaceutic a fost ridicat la rang de învățământ universitar în anul 1898, după mai multe eforturi purtate în acest scop. Cu toate acestea a lipsit o formă adecvată pregătirii farmaciștilor, precum medicii se bucurau deja de câteva decenii. Aici a fost meritul lui Ștefan Minovici. Parte dintr-o familie deosebită atât pentru medicina românească, cât și pentru cultura noastră în ansamblu (alături de Mina și Nicolae Minovici), Ștefan Minovici a contribuit la progresul științei și a fost profesor pentru generații de absolvenți. Chimist ca formație, Ștefan Minovici a înțeles cel mai bine trebuințele farmaciștilor, chimia fiind o știință de primă importanță pentru farmacie. Promovând dotarea corespunzătoare pentru practica în chimie și farmaceutică încă din secolul al XIX-lea, Ștefan Minovici a preluat și ideea înființării unei facultăți de farmacie, văzută ca un cadru esențial pentru a forma viitorii farmaciști.

După o perioadă susținută în care a încercat să convingă instituțiile abilitate să înființeze o astfel de facultate, pentru Ștefan Minovici și mulți farmaciști care i-au stat alături, rezultatul favorabil a venit abia în anul 1923, când Facultatea de Farmacie a fost înființată în cadrul Universității din București. A fost cea de-a șapte facultate care a intrat în componența Universității, structură în care va rămâne până în anul 1948. Pentru tot acest travaliu, Ștefan Minovici a fost onorat cu funcția de decan și a acceptat astfel să fie primul decan al Facultății de Farmacie (vezi o listă completă a decanilor aici).

Pentru a atrage atenția asupra acestei părți din istoria Universității din București am pregătit o Expoziție digitală numită simplu: Facultatea de Farmacie și evoluția sa în cadrul Universității din București. Fiind ultima facultate înființată în cadrul Universității din București, a fost și cea mai tânără facultate din Universitate în anul 1948, atunci când a fost realizată reforma învățământului în cadrul regimului comunist prin care s-au produs nenumărate schimbări în învățământul superior, dar și în învățământ în general.

Facultatea de Farmacie și al ei sfert de veac în cadrul Universității din București (1923-1948), merită să fie cunoscut mai bine pentru a înțelege problemele învățământului farmaceutic și ale științei farmaceutice, efortul modernizării societății inclusiv prin dezvoltarea științei și învățământului farmaceutic (vezi problemele legate de contrafacerile medicamentelor, disputele între farmaciști și medici sau între farmacii și drogherii). Ilustrativ în acest sens pot fi cele rezumate și în discursul susținut de Ștefan Minovici la inaugurarea Facultății de Farmacie, în anul 1923, discurs din care am reprodus câteva fragmente.

De aceea, ca prim pas,  fost gândită această expoziție digitală care reunește trei subiecte principale: prezentarea catedrelor și disciplinelor Facultății de Farmacie, a corpului profesoral și a câtorva informații privitoare la statutul de student farmacist. Printre toate acestea, au fost prezentate și alte detalii care ajută mai bine la înțelegerea cadrului în care această facultate a funcționat, importanța pentru societate, importanța practicii pentru știința farmaceutică și formarea viitorului farmacist și altele, pe care vă invităm cu plăcere să le descoperiți, la câteva click-uri distanță.

Pentru realizarea acestei expoziții mulțumim colectivelor Bibliotecii Academiei Române și Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, acolo unde au fost consultate mai multe cărți scrise de profesorii Facultății de Farmacie sau despre subiectul învățământului farmaciei. Câteva dintre lucrările folosite pentru a reconstitui informațiile despre corpul profesoral al Facultății de Farmacie și despre învățământul farmaceutic în general au fost: „Anuarul Universității din București”,1915-1923, 1924-1941; „Revista Farmaciei”, 1923; Vasile I. Lipan, Directorii și decanii învățământului farmaceutic din București (1855-2000), ed. a II-a, București, 2006; Vasile I. Lipan, Istoria farmaciei române în date, București, 2009; Vasile I. Lipan, Dicționar biografic de farmaciști români, vol. 1-2, București, 2011; I. Vintilescu, Învățământul farmaceutic în România (schiță istorică), București, [1942]; ***, Inaugurarea Facultăței de Farmacie din București. Sărbătorirea zilei de 15 octombrie 1923, București, 1923.

Expoziție digitală realizată de dr. Valentin Maier.

Muzeul Universității din București

muzeul.universitatii@unibuc.ro