Dragi vizitatori digitali,

Expoziția digitală Publicații apărute în învățământul superior românesc în comunism prezintă 35 de reviste care au apărut în spațiul publicistic românesc și care reprezintă surse importante pentru cunoașterea unor aspecte din istoria învățământului superior.  Sunt reviste care au apărut în anii 1950-1970 în diverse tipuri de învățământ superior (universitar, politehnic, agricol, medical și politic) din mai multe centre universitare (București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Galați).

În cuprinsul acestor publicații putem întâlni fotografii rare din învățământul superior din timpul examenelor, cursurilor, de pe parcursul diferitelor activități la care luau parte studenții precum practica studențească în întreprinderi, dar și informații care descriu aceste activități. Propaganda comunistă se face simțită în paginile revistelor, nici nu avea cum să fie altfel, dar datorită profilului lor studențesc, avem acces la un alt gen de informații. Sunt caricaturi care erau publicate în scopul de a corecta unele obiceiuri considerate neprielnice învățăturii sau interviuri cu studenții. Sunt multe imagini în care sunt prezentate clădirile instituțiilor de învățământ, cantinelor, căminelor, dar și imagini din interior.

O fotografie rară: bucuria studenților în urma rezultatelor favorabile de la examene

Multe publicații prezintă viața culturală și artistică a studenților. De fapt, reviste precum „Alma Mater”, „Amfiteatru” sau „Echinox” chiar marcau încă din titlu această profilare. Și într-adevăr, avem posibilitatea să citim interviuri cu mari personalități ale culturii românești ale vremii sau să aflăm despre creațiile lor. Sunt și numeroase omagieri ale lor sau ale personalităților științifice (de exemplu, Anghel Saligny sau Gheorghe Marinescu). Regăsim interviuri cu diverși profesori din centrele universitare respective și nu numai. Liviu Rebreanu, Elena Farago sau Amza Pelea sunt câteva dintre personalitățile evocate, dar putem citi interviuri cu Gheorghe Platon, Nichita Stănescu sau Victor Socaciu.

Cunoscutul interpret folk, Victor Socaciu, student al Facultății de Mecanică din cadrul Universității din Brașov, secția Electrotehnică, anul V, în calitate de laureat al festivalurilor „Primăvara baladelor” și „Cântarea României”

Cu ajutorul acestor periodice se poate contura mult mai bine orizontul cultural și artistic al studențimii române din perioada comunistă, putem afla cum se desfășurau unele activități din învățământul superior (sportul universitar este un capitol interesant de descoperit), îmbunătățindu-ne și perspectivele de cunoaștere ale regimului politic instaurat după 1948. Chiar dacă într-un regim diferit, viața academică a continuat și în comunism, formându-se profesori și personalități care au oferit țării și generațiilor ulterioare întreaga competență și energie creativă în speranța de mai bine, indiferent de prezentul contemporan lor.

Echipa de baschet feminin a Clubului Politehnica

Cele 35 de publicații sunt prezentate în continuare în ordine alfabetică. Fiecare publicație are câte o pagină dedicată, în care sunt trecute câteva informații despre revistă, precum subtitlul său, când a fost publicat primul număr și colectivul de redacție și bineînțeles, în primul rând fotografii însoțite de legende explicative, dar și articole transcrise (precum cele care anunțau obiectivele respectivelor publicații, foarte interesante pentru a înțelege contextul care le-a făcut posibile), care să exemplifice conținutul bogat al acestor reviste. În săptămânile următoare va fi adăugat conținut nou, care sperăm să-i surprindă pe cei curioși și să-i convingă pe cititori că revistele studențești, dintre care noi am ales doar câteva exemple, sunt o sursă importantă de noi informații asupra vieții studențești. Expoziția digitală se înscrie și în tendința publicului ultimilor ani, avid de a cunoaște cât mai în amănunt și din mai multe perspective regimul comunist.

Mulțumiri colectivului Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București (în special de la Sala 3).

În săptămânile următoare, conținutul expoziției se va extinde prin adăugarea mai multor imagini și articole interesante din cele 35 de publicații consultate.

Vă invităm cu plăcere să vizitați expoziția digitală!

Expoziție digitală realizată de dr. Valentin Maier

asistent cercetare Muzeul Universității din București

cercetător postdoctoral Școala Doctorală de Studii Interdisciplinare a Universității din București (ISDS-UB)

muzeul.universitatii@unibuc.ro

***

Alma Mater

Amfion

Amfiteatru

Cadran universitar

Cadre pentru cincinal

Convingeri comuniste

Dialog

Echinox

Foaia Politehnicii

Forum

Forum (revista învățămîntului superior)

Gaudeamus

Gazeta Institutului Medico-Farmaceutic

Ing

Mesaj comunist

Micron

Napoca universitară

Opinia

Opinia studențească

Orientări

Orizont Politehnic

Politehnica

Revista învățămîntului superior

Șantier

Scalpelu’

Semina

Sigma

Studențimea comunistă brașoveană

Symposion

Traiectorii

Universitas

Universitatea

Universitatea comunistă

Viața studențească

Victoria