Din cauza cutremurului din 9 noiembrie 1940, desfășurarea anului universitar 1940/1941 a fost dificilă mai ales la Facultatea de Medicină a Universității din București. Palatul său, inaugurat în 12 octombrie 1903 și în care erau ținute o bună parte din cursuri, a fost serios afectat de cutremur. În consecință, multe dintre cursuri (și lucrările practice) erau ținute în diferite spitale și institute și mai ales în amfiteatrele Facultății de Drept (în palatul construit între anii 1934-1936, după planurile arhitectului Petre Antonescu, ca parte a unui proiect mai amplu intitulat Cetatea Universitară „Carol al II-lea”, însă un proiect niciodată terminat în întregime).

Iată mai jos catedrele componente ale Facultății de Medicină a Universității din București din anul universitar 1940/1941, aranjate în ordine alfabetică, și care demonstrează complexitatea acestui tip de învățământ:

Anatomia Patologică

Anatomia Umană

Bacteriologia

Chimia Generală Medicală și Biologică

Clinica I Medicală

Clinica II Medicală

Clinica II Medicală (Semiologia)

Clinica III Medicală (Terapeutică)

Clinica Chirurgicală

Clinica Balneologică și Dietetica

Clinica Boalelor Contagioase

Clinica Chirurgicală și Boalele Căilor Urinare

Clinica Chirurgicală și Ortopedică

Clinica Chirurgicală, Terapeutică și Operatoare (Anatomoia Topografică)

Clinica Dermatologică și Sifiligrafică

Clinica Medicală Infantilă

Clinica Neurologică și Endocrinologică

Clinica Obstetricală și Ginecologică

Clinica Oftalmologică

Clinica Oto-Rino-Laringologică

Clinica Psihiatrică

Clinica Stomatologică

Farmacologia

Fiziologia și Fizica Medicală

Histologia și Embriologia

Igiena și Medicina Preventivă

Medicina Legală

Puericultura

Radiologia

Zoologia Medicală și Parazitologia

Sursa: SMBAN, fond IMFB-Facultatea de Medicină, dosar 288/1942, nenumerotat.