De la înființare și până în anul 1948, în cadrul Facultății de Teologie au funcționat mai multe catedre. Ele au trecut prin multe modificări structurale sau schimbări de denumiri. Iată toate aceste catedre din cadrul Facultății de Teologie, care au existat în diferite momente (nu toate în același timp) în perioada prezentată:

Catedra de Drept Bisericesc

Catedra de Drept Canonic

Catedra de Exegeza Noului Testament, Introducerea în Cărțile Noului Testament, Ermeneutica („Ermineutica”) Biblică și Gramatica Idiomului Grec

Catedra de Exegeza Noului Testament

Catedra de Exegeza Noului Testament și Hermeneutica Biblică

Catedra de Exegeza Vechiului Testament, Limba Ebraică, Arheologia Biblică și Introducerea în Cărțile Vechiului Testament

Catedra de Exegeza Vechiului Testament

Catedra de Istoria Bisercii Române

Catedra de Istoria Bisericească Universală

Catedra de Istoria Bisericească Universală și Patrologie

Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor

Catedra de Istoria Dogmelor

Catedra de Apologetică și Dogmatică

Catedra de Teologie Dogmatică și Simbolică

Catedra de Dogmatică și Teologie Fundamentală sau Apologetică

Catedra de Apologetică și Dogmatică

Catedra de Teologia Morală

Catedra de Teologie Practică, Omilectică

Catedra de Omiletică, Liturgică și Pastorală

Catedra de Liturgică și Pastorală

Catedra de Catihetică și Omiletică

Catedra de Teologia Practică, Liturgică și Pastorală Individuală

Catedra de Teologia Practică (Pastorală, Catehetică, Liturgică, Omiletică)

Catedra de Teologia Practică (Catehetică și Pastorală Socială)

Catedra de Teologie Practică

Catedra de Catehetică, Îndrumări Misionare și Sectologie

Catedra de Catehetică („Catihetică”)

Catedra de Catehetică și Omiletică cu Exerciții de Predică

Catedra de Îndrumări Misionare

Catedra de Istoria Literaturii Bisericești și Religioase Moderne

În afara menționării catedrelor care au funcționat de-a lungul timpul la Facultatea de Teologie în perioada 1880-1948, prezentăm cu titlu de exemplu și situația din interiorul catedrelor, adică ce discipline se studiau, căror ani de studiu le erau repartizate și alte informații utile, selectiv, pentru anumiți ani.

Catedra Exegeza Vechiului Testament. Limba Ebraică. Arheologia Biblică și Introducerea în Cărțile Vechiului Testament (1933)

Catedra de Catehetică și Omiletică cu exerciții de predică (1933)

Catedra de Patrologie și Istoria dogmelor (1934)

Catedra de Istoria Bisericească Universală și patrologie (1937)

Catedra de Istoria Bisericii Române (1942)