//////// expoziție în lucru, vă mulțumim pentru așteptare \\\\\\\\

Argument

Facultatea de Teologie a început să funcționeze din 12 noiembrie 1881 după mai multe demersuri, dar de abia din anul 25 iunie 1890 a primit recunoașterea oficială din partea Statului, fiind inclusă în cadrul Universității din București. Situația s-a menținut până în anul 1948, când după reforma învățământului realizată sub îndrumarea regimului comunist, învățământul religios din cadrul Universității din București a fost eliminat, el desfășurându-se până în 1989 în cadrul Institutului Teologic.

După căderea regimului comunist, în anul universitar 1991/1992, Institutul Teologic din București s-a transformat în Facultatea de Teologie și și-a reluat activitatea în cadrul Universității din București (în mod similar s-a procedat și la Sibiu și Iași).

În prezent facultatea poartă denumirea: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” (este unul dintre cele 15 centre de învățământ teologic ortodox din țară). În afara acestei facultăți, învățământul religios de la Universitatea din București este completat de alte două facultăți: Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Facultatea de Teologie Baptistă.

Prin această expoziție digitală ne-am propus să surprindem primele decenii de funcționare a Facultății de Teologie în cadrul Universității din București pentru că este o parte din istoria Universității din București și din istoria universitară românească poate mai puțin cunoscută. Ca și în celelalte expoziții digitale pe care le-am pregătit, precum Profesorii de la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)(1869-1948), chiar dacă a fost dedicată doar corpului profesoral, încercăm să aducem contribuții originale atât în ceea ce privește cunoașterea științifică, cât și popularizarea acestor cunoștințe în rândul comunității academice, dar și a publicului interesat. De exemplu, trebuie cunoscută multitudinea de cărți publicate de corpul didactic de la Facultatea de Teologie de-a lungul timpului și preocupările aferente, mai ales că ele nu sunt doar din sfera teologiei. De asemenea, prezintă interes disciplinele studiate și organizarea învățământului teologic bucureștean (cel mai important din țară).

La Universitatea din București, prin intermediul Facultății de Teologie, și-au desfășurat activitatea diaconi și preoți, episcopi și mitropoliți, mulți constituind o bună parte din elitele religioase românești ale vremii. Ei au format la rândul lor nu doar „(înalte) fețe bisericești” sau desăvârșiți profesori și îndrumători spirituali, ci și personalități veritabile ale culturii românești. Astfel că, și această expoziție are rolul de a contribui la argumentația că prin intermediul Universității din București s-a creat o bună parte din elita țării în variate domenii (precum au fost pregătiți specialiști precum avocați, filosofi, filologi, medici, medici veterinari, farmaciști, chimiști, fizicieni, istorici, geografi) care în parte s-au tranformat în adevărate personalități ale civilizației românești și universale.

Este acum rândul să cunoaștem nu doar cadrele didactice de la Facultatea de Teologie și scrierile lor, dar și alte informații precum disciplinele care se predau, informații privitoare la studenți, la catedrele care au funcționat de-a lungul timpului și alte detalii interesante care au rolul de a reconstitui o parte de istorie prea puțin cunoscută.

În acest scop, Expoziția digitală Facultatea de Teologie în perioada 1881-1948 a fost împărțită în mai multe secțiuni: „Decani”, „Catedre”, „Discipline”, „Orar”, „Profesori” și „Studenți”. Mai jos se pot consulta câțiva termeni utili în înțelegerea acestei expoziții digitale, dar și o importantă bibliografie, care a stat la baza acestei expoziții (printre care și aproape 60 de pagini de titluri de publicații ale corpului didactic – peste 45 de reprezentanți – , spunem noi, o contribuție solidă în sine, la îmbunătățirea istoriei noastre universitare).

Consultarea acestor cărți este cheia îmbunătățirii cunoștințelor noastre care altfel nu vor progresa, dacă tot timpul folosim aceleași surse și nu căutăm altele noi. Ar trebui mai ales să căutăm surse noi în locuri în care nu suntem obișnuiți să le căutăm. Aici revine rolul cercetătorului să găsească sursele și depozitarii lor, să le semnaleze comunității de specialiști, să le folosească în beneficiul lor și al societății în general, ultimul aspect fiind esențial, altfel adesea cercetarea nu are decât un impact minor. De aceea, credem că aceste cărți sunt surse noi (sau căzute în uitare și redescoperite sau prea puțin utilizate) cu potențial extraordinar pentru planul științific sau pentru variate forme de popularizare științifică (aici este necesară și contribuția altor specialiști precum scriitorii, artiștii, specialiștii IT sau muzeografii).

În orice caz, pe tărâmul digital, expoziția este o contribuție care vine să sporească gradul de vizibilitate pe care istoria universitară trebuie să-l aibă și la fel și patrimoniul (i)material al Universității din București. Pentru cea din urmă intervine rolul Muzeului Universității din București de a urmări acest țel, adecvat posibilităților și provocărilor contemporane (de exemplu paginile de internet sunt astăzi mult mai vizibile pentru publicul larg decât cărțile dintr-o bibliotecă și cu atât mai mult față de cele din Biblioteca Academiei Române). În plus, această expoziție digitală este doar o formă de cunoaștere a Facultății de Teologie ce necesită completări, fiind parte a unui subiect mai vast precum învățământul teologic.

***

O mențiune necesară se îndreaptă și asupra fragmentelor din cărți prezentate. În transcrierea lor s-au făcut intervenții minimale, în ideea de a păstra spiritul și atmosfera epocii prin grafie. Selectarea în sine a fragmentelor s-a ghidat după câteva principii: redarea unor pasaje relevante pentru subiectul tratat în carte; expunerea unor excerpte care creionează modul de a gândi al autorului; prezentarea unor noțiuni sau definiții pentru a surprinde nivelul cunoașterii la un anumit moment dat; surprinderea unor informații inedite sau a unor problematici curente anilor respectivi și nu neapărat cu profil teologic, tocmai pentru a ne lărgi orizonturile cognitive.

În documentarea expoziției am consultat numeroase cărți și se cuvine să aducem mulțumiri Bibliotecii Academiei Române (colectivul Sălii Ion Bianu) și Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (colectivul Sălii 3 – „G. Dem. Teodorescu”).

Termeni explicați

Bibliografia

Vă invităm cu plăcere să vizitați expoziția digitală!

Expoziție digitală realizată de dr. Valentin Maier.

Muzeul Universității din București

muzeul.universitatii@unibuc.ro