Corpul profesoral de la Facultatea de Teologie era mult mai mic decât la o facultate precum cea de Medicină sau Științe. Cu toate acestea, în rândul corpului profesoral putem întâlni profesori, conferențiari, dar și asistenți. Cadrele didactice au fost trecute cu gradul didactic cel mai înalt pe care îl aveau până în anul 1948, când Facultatea a ieșit din structura Universității din București.

În privința cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie se cuvin câteva scurte precizări. La început Facultatea de Teologie a funcționat mai mult cu „inima” neexistând o recunoaștere oficială din partea Statului. În aceste condiții, în 1881, șapte profesori s-au reunit din dorința de a oferi la cel mai înalt nivel un învățământ teologic în țării: Inochentie Moisiu, Silvestru Bălănescu, Calistrat Orleanu, Nicolae Nitzulescu, Gheorghe Zotu, Barbu Constantinescu și Ghenadie Enăceanu. Fiind puțini studenți, cu diplome nerecunoscute și cu dascăli neremunerați, prima iterație a facultății a avut puține zile de existență. În anul 1884 s-a redeschis și au fost cooptați și ați profesori precum Gherasim Timuș, Ioan Cornoiu, Constantin Erbiceanu, Pimen Georgescu și Alexandru Mironescu. De abia la 4 octombrie 1889 au fost înregistrați primii doi licențiați, însă doar după recunoașterea oficială a Facultății de Teologie în 1890 și totodată, intrarea ei în structura organizatorică a Universității din București, putem discuta despre un învățământ teologic universitar în adevăratul sens al cuvântului.

Pentru această perioadă de început vezi și magistrala lucrare semnată de Adrian Gabor, Daniel Benga, Mihai Săsăujan, Ionuț-Alexandru Tudorie, Istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (1881-2013), București, 2013, p. 17-29.

Pentru fiecare cadru didactic am încercat să avem o fotografie care să-l reprezinte, câteva pasaje transcrise din lucrările sale alături de paginile de titlu aferente, titlurile de lucrări scrise și mai multe elemente de identificare precum anii de viață, locul nașterii, catedra sau catedrele unde a predat la Facultatea de Teologie, gradul didactic cel mai înalt pe care l-a avut până la 1948 și menționarea perioadei în care a ocupat funcția de decan (pentru profesorii care s-au aflat în această postură).

În total au fost prezentate 47 de cadre didactice și au fost alcătuite peste 60 de pagini de titluri de lucrări pe care cadrele didactice le-au publicat de-a lungul timpului, adică o comoară ce așteaptă să fie descoperită și utilizată la adevăratul potențial.

Lista alfabetică a cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie (1881-1948)