Titlul: „Foaia Politehnicii”.

Subtitlul: „Organ al Institutului Politehnic Timișoara”. „Proletari din toate țările, uniți-vă!”

Numărul 1: 1955.

***

„Cum înțelegem să lucrăm și ce cerem de la cititori

Biblioteca este un izvor de educare și îndrumare, de unde cititorii culeg cunoștințe necesare pentru ridicarea nivelului cultural, ideologic și politic.

Biblioteca centrală a Institutului Politehnic este înzestrată cu un număr de peste 56500 cărți și 950 colecții de reviste, cu o sală de lectură pentru studenți și alta pentru corpul didactic și absolvenți.

Acest lucru însă nu corespunde numărului studenților existenți la Institutul Politehnic, ceea ce trebuie să dea de gândit conducerii Institutului.

În cinstea zilei de 1 Mai, și în preajma sesiunii de examene din iunie a.c., angajații Bibliotecii centrale și-au luat angajamentul de a completa stocul de cursuri și manuale necesare cititorilor, precum și de a munci voluntar toate duminicile în sesiunea de examene.

Dorim ca și tovarășii studenți să respecte regulamentul de funcționare a bibliotecii și totodată să păstreze cărțile împrumutate în cele mai bune condițiuni, să nu sustragă schițe, planșe din cărți.

Chiar și unii membrii ai corpului didactic nu înțeleg să respecte regulamentul de funcționare al bibliotecii, în sensul de a restitui cărțile la timp. Există chiar cărți nerestituite de ani de zile, ceea ce împiedică deservirea bibliotecii.

Dacă cititorii ar respecta întocmai regulamentul de funcționare al bibliotecii, atunci și planul nostru de muncă ar fi realizat la timp și în bune condițiuni.

Petru Novac, bibliotecar”.

Sursa: „Foaia Politehnicii”, 19/1957, p. 3.

***

„Humor”

Laboratorul Facultății de Electrotehnică

Șase exemple de ipostaze în care studenții putea fi surprinși în timpul sesiunii. În ultima, dreapta jos, studentul „Sentimental”, eticheta de pe sticlă era inscripționată cel mai probabil cu „Limonadă”, la fel cum cel mai probabil nu era limonadă.

În comunism, prezentarea fruntașilor producției în presă era o caracteristică a propagandei și trebuia să glorifice munca și pe cei care o luau în serios. Astfel de rubrici au apărut și în publicațiile din învățământul superior, unde învățătura era privită ca o muncă, și studenții erau viitorii muncitori.

O pagină de umor studențesc din revista „Foaia Politehnicii”. Jocuri de cărți, insolență, repetenții și alte „plăceri” nedorite de regimul comunist.

Facultatea de Electrotehnică, examen la disciplina Fizică

În vreme de examen

***

„O reușită consfătuire cu părinții la Facultatea de electrotehnică

Din inițiativa Comitetului de partid, prin efortul depus de biroul organizației de bază PMR și conducerea Facultății de electrotehnică, a avut loc o consfătuire între părinții studenților și cadrele didactice.

Cu această ocazie tovarășul T. Dordea, decanul facultății, a subliniat realizările regimului de democrație populară în domeniul îmbunătățirii condițiilor de muncă ale studențimii, rolul părinților în procesul de educație al studenților, necesitatea colaborării între familia studentului și școală, despre unele abateri de la disciplină ale unor studenți, precum și despre unele sancțiuni aplicate.

Expunerea documentată și interesantă a fost urmată de discuții la care au luat parte părinți și cadre didactice.

De către părinți a fost salutată cu mare bucurie această formă de colaborare între facultate și părinți, a fost analizată activitatea extrașcolară a studenților, posibilitatea informării părinților asupra activității profesionale desfășurate de copiii lor.

Discuțiile au continuat apoi de ani de studii, părinții interesându-se direct de la cadrele didactice de activitatea copiilor lor, cadrele didactice întrebând de condițiile în care muncesc studenții, ce preocupări au aceștia.

În încheiere, participanții și-au exprimat dorința ca astfel de consfătuiri să aibe loc mai des.

R.B.”.

Sursa: „Foaia Politehnicii”, 19/1957, p. 1.

***

„Excursie la prima linie ferată electrică din țara noastră

Studenții anului V de la Facultatea de Electrotehnică sub conducerea tovarășilor ingineri Rădoi A. și Iașinschi V. au făcut o excursie de documentare științifică la linia ferată electrificată Arad-Ghioroc. Una din secțiile facultății noastre fiind «Electrificarea industriei, transporturilor și agriculturii» și având în apropiere prima linie electrificată din țara noastră, ne-am gândit că ar fi potrivit să o vizităm.

Linia este pusă în funcțiune din anul 1912.

Ne-a impresionat primirea călduroasă pe care ne-au făcut-o tovarășii din conducere precum și bunăvoința personalului de serviciu, pentru a ne arăta tot ce este mai interesant.

Am vizitat atelierele și depoul din Arad, unde ne-am făcut o părere de ansamblu asupra felului cum trebuie condusă și exploatată o astfel de întreprindere. Ne-am întreținut asupra succeselor obținute de dânșii. Ei ne-au arătat izolatoare multiple pentru motoare și automate confecționate în întreprindere, din bachelită. Tot în ateliere ne-au arătat o inovație – o instalație de ridicat cutia vagoanelor, acționată cu motor electric.

Toate aceste relatări le-am primit din partea tovarășului ing. șef Măgureanu Gavrilă și a maistrului Grossu Gheorghe. În continuare, am mai vizitat stația de redresare de la Ghioroc.

Vizita făcută ne-a permis să ne îmbunătățim cunoștințele noastre tehnice în aceste domeniu.

Ciorbă Ioan, an V Electrotehnică”.

Sursa: „Foaia Politehnicii”, 23/decembrie 1957, p. 2.