Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite în format digital (portable document file – pdf) aparținând lui George Lăzărescu, personalitate importantă a culturii românești, profesor de limba și literatura italiană la Universitatea din București. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost preferată).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare pentru cunoașterea mai multor personalități ale culturii românești. ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care le avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul George Lăzărescu, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-george-lazarescu/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul George Lăzărescu, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-george-lazarescu/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea Fondului George Lăzărescu, Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Pentru alte fonduri din cadrul ADMUB accesați pagina ADMUB:

*

Documente

1959. Anticlericalismul în cîteva publicații italiene din ultimii ani, articol publicat în „Analele Universității București „C. I. Parhon”. Seria Științe Sociale-Filologie”, nr. 15/1959. 052a-0469-052a-0477

1963. Giovenale Vegezzi Ruscalla, primul profesor de limba romînă în Italia, articol publicat în „Analele Universității București. Seria Științe Sociale-Filologie”, anul XII, nr. 28/1963. 052a-0405 052a-0406 052a-0407 052a-0408 052a-0409 052a-0410

1971. Despot Vodă și veleitarismul lui umanist, articol publicat în „Analele Universității București. Literatura universală și comparată”, anul XX, nr. 1/1971. 052a-0199 052a-0200 052a-0201 052a-0202 052a-0203

1971. Un poeta arcade romeno. 052a-0387 052a-0388 052a-0389 052a-0390 052a-0391 052a-0392

13 octombrie 1972. Diploma acordată lui George Lăzărescu de către Academia Internazionale di Propaganda Culturale. 052a-0485

1972. Formarea omului în concepția lui Antonio Gramsci, articol publicat și extras din „Analele Universității București. Filozofie”, anul XXI, nr. 2, 1972. 052-0104 052-0105 052-0106 052-0107 052-0108 052-0109 052-0110

1972. Mărturii reciproce din istoriografia romano-italiană a secolului al XVII-lea, articol publicat în „Analele Universității București. Literatura universală și comparată”, anul XXI, nr. 2/1972. 052a-0393 052a-0394 052a-0395 052a-0396 052a-0397 052a-0398 052a-0399

1972. Molière și Goldoni, articol publicat în „Analele Universității București. Literatura universală și comparată”, anul XXI, nr. 1/1972. 052a-0400 052a-0401 052a-0402 052a-0403 052a-0404

12 aprilie 1975. Invitație la conferința profesorului George Lăzărescu, Prime terstimonianze italiane sulla Romania. 052a-0172

28 aprilie 1975. Lettorato di rumeno alla facoltà di lettere. 052a-0098

5 martie 1976. Invitație la conferința profesorului George Lăzărescu, La cultura italiana in Romania nel passato ed oggi. 052a-0123

1 mai 1976. Vești din Toscana, articol scris de Elena Albescu-Margheri și publicat în „Tribuna României”, 1 mai 1976. 052a-0101

6 iunie 1976. La figura del Petrarca illustrata da Lazarescu, articol publicat de „La Nazione”, 6 iunie 1976. 052a-0104

6 iunie 1976. La figura del Petrarca illustrata da Lazarescu, articol publicat în „Arezzo”, 6 giugno 1976. 052a-0039

20 iulie 1976. Umanesimo italiano e umanesimo romeno, articol scris de Ezio Barcone și publicat în „Il Tempo”, 20 iulie 1976. 052a-0103

16 octombrie 1976. Contributo all’ aggiornamento dei traduttori. 052a-0044 052a-0045 052a-0046 052a-0047 052a-0048 052a-0049

2 ianuarie 1977. Il libro italiano in Romania, articol scris de Lorenzo Maugeri și publicat în „L’Unità”, 2 ianuarie 1977. 052a-0060

2 aprilie 1977. Invitație la conferința profesorului George Lăzărescu, Lineamenti storico-culturali della civilta’rumena. 052a-0131

14 aprilie 1977. Manifestări consacrate aniversării Centenarului Independenței de Stat a României. 052a-0059 052a-0100

mai 1977. Conferenza del Prof. Lăzărescu. 052a-0063

1 iunie 1977. I rapporti di amicizia fra Italia e Romania, articol publicat în „La Nazione”, 1 giugno 1977. 052a-0019

28 iulie 1977. Orașul de pe Arno. 052a-0278

Septembrie 1977. Scrisoare din Italia. Ediția științifică a unei prestigioase opere: Milionul de Marco Polo, articol publicat în „Forum”, anul XIX, nr. 9, septembrie 1977. 052-0094 052-0095

1 aprilie 1978. Florența. Manifestări culturale. 052a-0096

28 mai 1978. Al sodalizio dell’ussero. Conferenze su due autori romeni, cronică publicată în „Il Tirreno”, 28 mai 1978. 052a-0011

1 iunie 1978. Manifestări consacrate României. 052a-0093

6 iunie 1978. Invitație la conferința profesorului George Lăzărescu, Paesaggi Rumeni. 052a-0130

1 iulie 1978. Poeți români omagiați. 052a-0089

10 iulie 1978. Conferenza a Sulmona del prof. Lazarescu, articol publicat în „Il Tempo d’Abruzzo”, 10 luglio 1978. 052a-0037

Iulie 1978. Invitație din partea Associazione Italiana per i Rapporti Culturale e Scientifici con la Romania. 052a-0085

1979. G. Călinescu ricercatore appassionato di testimonianze italiane sulla storia di Romania, articol publicat în „Revista de istorie și teorie literară”, tom 28, 3/1979. 052a-0236 052a-0237 052a-0239 052a-0240 052a-0241

1980. Trofeul Micului Cititor. 052a-0266

14 aprilie 1983. Giuseppe Ungaretti în tălmăcirea lui Alexandru Balaci, articol publicat în „România literară”, nr. 15 din 14 aprilie 1983. 052a-0065

4 octombrie 1983. Scrisoare de mulțumire adresată Adrianei Lăzărescu de către Ambasadorul Italiei la București. 052a-0068

Iunie 1987. Romania terra latina. 052a-0050

12 noiembrie 1988. Limba și cultura italiană în Europa, text al comunicării prezentate la Congresul internațional ținut la Amsterdam, 17-20 octombrie 1988. 052a-0004 052a-0005 052a-0006 052a-0007 052a-0008

24 noiembrie 1988. Limba și cultura italiană în Europa, articol publicat în „România literară”, nr. 48, 24 noiembrie 1988. 052a-0010

9 noiembrie 1989. Eminescu în cultura europeană, articol publicat în „România literară”, nr. 45, 9 noiembrie 1989. 052a-0014

2 martie 1990. Italia mia (I), articol publicat în „Contemporanul”. 052a-0002

9 martie 1990. Italia mia (II). 052a-0256

16 martie 1990. Italia mia (III), articol publicat în „Contemporanul”. 052-0006

1991. Influența Renașterii și umanismului italian asupra Țărilor Române. 052a-0350 052a-0351 052a-0352 052a-0353 052a-0354 052a-0355 052a-0356 052a-0357 052a-0358

16 septembrie 1993. Invitație la conferința profesorului George Lăzărescu, Contatti diretti tra Venezia e i Principati romeni lungo i secoli. 052a-0166

Martie 1997. Prof. dr. George Lăzărescu, 50 de ani dedicați culturii și artei italiene, articol scris de Elvira Gheorghiță în „Di Nuoo Insieme”, marzo 1997. 052a-0012

25 noiembrie 1997. Descoperirea Italiei, articol scris de Balogh József în „Curierul”, 25 noiembrie 1997, p. 7. 052a-0034

Iulie 1998. Programul colocviului internațional „Giacomo Leopardi și prezența sa în culturile est-europene”, 2-5 iulie 1998. 052a-0158 052a-0159 052a-0160

17 august 1998. Școala Română de la Roma este un lăcaș de cercetare și creație științifică și artistică, publicat în „Curierul național”, 17 august 1998. 052a-0058

16-20 decembrie 1998. Virginia Zeani, 50 de ani de carieră, articol publicat în „România literară”, nr. 50, 16-20 decembrie 1998, p. 17. 052a-0013

25 ianuarie 1999. Programul Sesiunii științifice a cadrelor didactice de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității „Spiru Haret”. 052a-0282 052a-0283

9 mai 2000. Invitație adresată lui George Lăzărescu de către prof. dr. Victor Iancu, secretar general al Comisie Naționale a României pentru UNESCO. 052a-0071 052a-0072

23 iunie 2000. Il mondo orientale, carpato-danubiano e italico, spazio vitale degno di essere sempre più rivalutato. 052-0039 052-0040 052-0041 052-0042 052-0043 052-0044

23 iunie 2000. Programul La romanità orientale e l’Italia. Storia e attualità. 052a-0293 052a-0294

Septembrie 2000. Guido Angelino, articol publicat în „Parallelo 38”, nr. 5, settembre 2000, p. 7. 052a-0018

2000. 90 de ani de la înființarea primei catedre de limba italiană, articol publicat în „Columna”, publicație lunară a Comunității italiene din România. 052-0007 052-0008

2001. La Veneția într-un cadru festiv. A 70-a aniversare a inaugurării Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică, articol scris de Miruna del Vecchio și publicat în „Columna”, nr. 7/2000. 052a-0051

octombrie 2002. Ioan Alexandru – tradus în italiană de prof. George Lăzărescu, articol publicat în „Asachi”, nr. 164, anul X, octombrie 2002. 052a-0020 052a-0021

22 octombrie 2003. Invitație adresată profesorului George Lăzărescu de către Președintele Republicii Italiene, Carlo Azeglio Ciampi, cu prilejului vizitei de stat în România. 052a-0176

octombrie 2003. România și Italia într-o eternă fraternitate. 052a-0003

2003. La Palermo – o carte despre călătorii români. 052a-0053

iunie 2005. Illustrissimo professore, nu v-a uitat nimeni! 052a-0299

mai 2006. Omagiu distinsei personalități a culturii. 052a-0054 052a-0055 052a-0056

septembrie 2006. Caro Professore, Addio!, articol scris de Renata di Bari și publicat în „Varie”, 4-10 settembre 2006. 052a-0057

2006. Am scris pentru cei ce doresc să cunoască istoria. 052a-0178

[2007]. Ritratto d’un illustre italianista: George Lăzărescu, articol scris de Otilia Doroteea Borcia. 052a-0073 052a-0074 052a-0075 052a-0076 052a-0077 052a-0078 052a-0079 052a-0080 052a-0081

21 mai [fără an]. Invitația directorului Institutului Italian de Cultură la masa rotundă despre literatura garibaldină și risorgimentală. 052a-0120

17 iulie [fără an]. Invitație la conferința profesorului George Lăzărescu, Testimonianze di cultura romeno-italiana nell’opera di George Călinescu. 052a-0124

[nedatat]. Am scris pentru cei ce doresc să cunoască istoria. 052-0001 052-0002

[nedatat]. Curriculum vitae în limba italiană al profesorului George Lăzărescu. 052-0003 052-0004

[nedatat]. Dalla Romania a cura di George Lazarescu. 052-0005

[nedatat]. Casa Romena – 2000. 052a-0038

[nedatat]. Conferințe ținute în Italia în anii 1975-1978 în cadrul lectoratului de Limba română. 052a-0066

[nedatat]. Un temerar al timpului său. 680 de ani de la nașterea marelui călător, Marco Polo. 052a-0082

[nedatat]. Lacrimi amare peste zeci de ani… 052a-0290